Ciplactin 4mg online, ciplatin 4mg

Ciplactin - 4mg

The active ingredient of the drug is Cyproheptadine HCl. It is mainly used to treat seasonal allergies.

Uses of the drug:

The medicine is mainly used to treat seasonal allergic symptoms such as itching, sneezing, watery eye, or runny nose that is mainly caused due to the natural chemical histamine in the body.

Working of the drug:

Cyproheptadine HCl is an antihistamine drug. It works by reducing the chemical histamine in the body which helps in reduction of the seasonal allergies.

Manufacturer :

The manufacturer of Ciplactin - 4mg is Wyeth Pharmaceuticals, India. You can purchase Ciplactin - 4mg online also.

Dosage form and strengths:

This drug is available in the tablet form in the following strength

Before you take this drug:

Do not take this drug if you :

Are allergic to the main ingredient of the drug or to any other ingredients of the drug.

Tell your doctor if you:

Have a history of asthma, glaucoma, high blood pressure, an overactive thyroid or any other ailments.

Have heart disease

Are taking any other medicines

Are allergic to any medicine

Are pregnant, planning to be pregnant or breast feeding your baby.

Dosage :

How much to take the drug?

The drug should be taken in the prescribed quantity which will be fixed by your doctor after examining you thoroughly.

How to take the drug?

Take the medicine by mouth with a glass of water. Follow the instruction of your doctor while taking the medicine. Do not alter the dosage prescribed for you.

For how long to take it?

The medicine is to be taken for the entire prescribed period of time and should not be stopped in between as it may lead to adverse effect in the body.

Overdose :

Overdose of the medicine may lead to several side effects. Hence overdose of the medicine should be avoided. In case of overdose you must get emergency medical help as soon as you can.

Miss dose:

Cyproheptadine HCl is an allergy medicine, you can take it on need basis hence chance of missing the dose is rare.

In case on a regular dosing pattern and if you have missed a dose you must take the medicine as soon as you remember provided there is sufficient gap between two doses. Never double dose to compensate for the missed dose. Since

Side effects of the drug:

Some of the common side effects of the medicine include:

Blurred vision

Dizziness

Dry mouth/throat/nose

Constipation

This is not a complete list of side effects that may happen. There may be other side effects as well. In case the side effects persists or gets serious you must get in touch with medical professional as soon s possible.

Common drug interactions:

Before taking the medicine let your doctor know if you are taking any other medicines including herbal medicines and supplement as there are chances of drug interaction. Some medicines which may interact with Cyproheptadine HCl and increase or decrease it working are:

Anxiety medicines

Medicines for cod or allergy

Sedatives

Narcotic pain killer

Drugs for depression

Seizure

Sleeping pills

Muscle soothers

This is not the only list of medicines that may interact. There are other medicines that may interact as well. Also reveal to the doctor in case you are allergic to any medicine.

Warning:

Things to remember:

Do not share the medicine with anyone even if the person is suffering from the same symptoms.

Use the medicine only for the purpose specified and not for any other purpose.

Store the medicine in a cool and dry pace away from heat, light and moisture.

Alcohol beverages should be avoided while taking the medicine as it may lead to serious side effects.

Do not do activity that requires high degree of awareness such as driving, operating any machinery and so on as taking the medicine may make you feel dizzy

Antistenokardinr antistenokardin tb 25mg 60br (antistenocardin) - opisanie i listovka, antistenocard

АНТИСТЕНОКАРДИНр АНТИСТЕНОКАРДИН ТБ 25МГ 60БР

Antistenocardin

ANTISTENOCARDIN 25 mg обвити таблетки АНТИСТЕНОКАРДИН 25 mg обвити таблетки (dipyridamole) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси попитайте Вашия лекуващ лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка 1. Какво представлява ANTISTENOCARDIN и за какво се използва 2. Преди да приемете ANTISTENOCARDIN 3. Как да приемате ANTISTENOCARDIN 4. Възможни нежелани реакции 5. Съхранение на ANTISTENOCARDIN 6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ANTISTENOCARDIN И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ANTISTENOCARDIN съдържа активно вещество дипиридамол, принадлежащо към група лекарства, наричани антитромбоцитни агенти. Той променя свойствата на тромбоцитите (кръвни плочици), които нормално са-отговорни за съсирването на кръвта. Дипиридамол се използва за предпазване от образуване на кръвни съсиреци самостоятелно или в комбинация-с аспирин при: пациенти на антикоагулантна (противосъсирваща) терапия след клапно протезиране, коронарна болест на сърцето (нарушено оросяване на сърдечния мускул), мозъчно-съдова болест, след сърдечни операции - аорто-коронарен байпас.

2. ПРЕДИ ДА ДА ПРИЕМЕТЕ ANTISTENOCARDIN

Не приемайте ANTISTENOCARDIN ако имате:

Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества;

Ако имате доказана тежка генерализирана коронаросклероза ( склероза на съдовете на сърцето), инфаркт на миокарда в остър стадий.

Обърнете специално внимание при лечението с ANTISTENOCARDIN

Ако имате установено заболяване на сърцето - стенокардия;

Ако скоро сте прекарали инфаркт на миокарда;

Ако имате нарушения на кръвообращението на сърцето, ниско кръвно налягане или други, сърдечни проблеми;

Ако имате установена myasthenia gravis (парализа на скелетната мускулатура);

Ако имате сериозно заболяване, свързано с кървене или повишена склонност към кървене;

Ако планирате манипулация, която може да се отрази върху склонността Ви към кървене.

Употреба на други лекарства Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Лечението може да се повлияе, ако приемате едновременно: лекарства за понижаване на кръвното - налягане, противосъсирващи лекарства (аценокумарол, аспирин, хепарин) противовъзпалителни (ибупрофен, индометацин, пироксикам), лекарства за лечение на мускулна слабост (холинестеразни инхибитори), флударабин (противотуморни лекарства), лекарства, намаляващи стомашната киселинност (антиацидни), теофилин, аминофилин, кофеин. Ако приемате аденозин, уведомете лекаря си, че ще приемате дипиридамол.

Бременност и кърмене Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Не се препоръчва приложението на продукта по време на бременност и в периода на кърмене, с изключение на случаите, когато очаквания терапевтичен ефект надвишава потенциалния риск.

Шофиране и работа с машини ANTISTENOCARDIN не повлиява активното внимание и може да се прилага при шофьори и оператори на машини.

Важна информация относно някои от съставките на ANTISTENOCARDIN Лекарственият продукт съдържа захароза, Неподходящ е при пациенти с вродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захаразно/изомалтозен дефицит.

Този продукт съдържа лактоза и пшенично нишесте. Неподходящ е при пациенти с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция. Може да представлява опасност за пациенти с цьолиакия (глутенова ентеропатия). В състава на дражираното покритие се съдържа глицерол (във високи дози може да причини главоболие, стомашно дразнене, диария), макрогол - може да причини диария във високи дози.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ANTISTENOCARDIN Дозата и продължителността на лечението се определят от лекуващия Ви лекар. Важно е да вземате лекарството, така, както лекарят Ви го е предписал. Не трябва да променяте дозите или да преустановявате лечението без да се консултирате преди това c лекаря, дори ако се чувствате добре.

Опитайте да вземате лекарството по едно и също време всеки ден.

Таблетките се приемат преди хранене.

Дозировката и продължителността на лечението с дипиридамол се определят в зависимост от това какви симптоми лекувате. Препоръчваната доза за възрастни като профилактично антиагрегантно средство е 2-3 таблетки 3-4 пъти дневно.

При комбинирано лечение с, аспирин дозата е по 2 таблетки 3 пъти дневно. Antistenocardin не се препоръчва при деца.

Ако сте приели повече от необходимата доза ANTISTENOCARDIN Симптомите на предозиране са в резултат на изразената хипотония (спадане на кръвното налягане). Може да се появят някои от следните симптоми: топли вълни, зачервяване, изпотяване, безпокойство, чувство на слабост, стенокардна болка. Незабавно се консултирайте с лекар!

Ако сте пропуснали да приемете ANTISTENOCARDIN Ако пропуснете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, вземете я както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Продължете да вземате лекарството, както Ви е предписано.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ Както всички лекарства, ANTISTENOCARDIN може да има нежелани реакции. Те обаче не се наблюдават при всички пациенти, така че Вие можете да не получите никаква реакция.

Често в началото на лечението може да се наблюдават: гадене, повръщане, замаяност, световъртеж, главоболие, болки в мускулите. В повечето случаи тези нежелани реакции са леки и изчезват постепенно, тъй като Вашият организъм свиква с приема на лекарството. Други по-редки нежелани реакции са: топли вълни, понижаване на кръвното налягане, обрив, затруднено дишане, оток на устните, езика или лицето, в някои случаи гръдна болка или влошаване симптомите на стенокардия, сърдечни аритмии. При някои пациенти се повишава склонността към образуване на жлъчни камъни. Много рядко е възможно намаляване броя на тромбоцитите (вид кръвни клетки). Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ANTISTENOCARDIN® На защитено от светлина място, при температура под 25°С. Да се съхранява в оригиналната опаковка. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте ANTISTENOCARDIN след срока на годност, отбелязан върху

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИВ

Какво съдържа ANTISTENOCARDIN Всяка обвита таблетка ANTISTENOCARDIN съдържа активна съставка дипиридамол (dipyridamole) 25 мг. Другите съставки са: лактоза монохидрат, пшенично нишесте, колоидален силициев диоксид безводен, микрокристална целулоза, желатин, магнезиев стеарат, талк. Състав на обвивното покритие: талк, титанов диоксид, захароза, желатин, арабска гума, оцветител опалукс червен, макрогол, глицерол.

Как изглежда ANTISTENOCARDIN и какво съдържа опаковката Обвити таблетки кръгли, двойно изпъкнали с червен цвят. 30 таблетки в блистер от PVC/алуминиево фолио; по 2 или 40 блистера в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител СОФАРМА АД София 1220, ул. "Илиенско шосе" 16, България

Дата на последно одобрение на листовката май 2006

Atrovent - (ipratropium bromide) nasal spray %21 mcg, ipratropium bromide 20mcg

Atrovent ® (ipratropium bromide) Nasal Spray 0.03% 21 mcg/spray

DESCRIPTION

CLINICAL PHARMACOLOGY

Clinical Trials

INDICATIONS AND USAGE

CONTRAINDICATIONS

WARNINGS

PRECAUTIONS

It is known that some ipratropium bromide is systemically absorbed following nasal administration; however the portion which may be excreted in human milk is unknown. Because lipid-insoluble quaternary cations pass into breast milk, caution should be exercised when ATROVENT Nasal Spray 0.03% is administered to a nursing mother.

Pediatric Use

The safety of Atrovent ® (ipratropium bromide) Nasal Spray 0.03% at a dose of two sprays (42 mcg) per nostril two or three times daily (total dose 168 to 252 mcg/day) has been demonstrated in 77 pediatric patients 6-12 years of age in placebo-controlled, 4-week trials and in 55 pediatric patients in active-controlled, 6 month trials. The effectiveness of ATROVENT Nasal Spray 0.03% for the treatment of rhinorrhea associated with allergic and nonallergic perennial rhinitis in this pediatric age group is based on an extrapolation of the demonstrated efficacy of ATROVENT Nasal Spray 0.03% in adults with these conditions and the likelihood that the disease course, pathophysiology, and the drug's effects are substantially similar to that of the adults. The recommended dose for the pediatric population is based on within and cross-study comparisons of the efficacy of ATROVENT Nasal Spray 0.03% in adults and pediatric patients and on its safety profile in both adults and pediatric patients. The safety and effectiveness of ATROVENT Nasal Spray 0.03% in patients under 6 years of age have not been established.

ADVERSE REACTIONS

Adverse reaction information on ATROVENT Nasal Spray 0.03% in patients with perennial rhinitis was derived from four multicenter, vehicle-controlled clinical trials involving 703 patients (356 patients on ATROVENT and 347 patients on vehicle), and a one-year, open-label, follow-up trial. In three of the trials, patients received ATROVENT Nasal Spray 0.03% three times daily, for eight weeks. In the other trial, ATROVENT Nasal Spray 0.03% was given to patients two times daily for four weeks. Of the 285 patients who entered the open-label, follow-up trial, 232 were treated for 3 months, 200 for 6 months, and 159 up to one year. The majority (>86%) of patients treated for one year were maintained on 42 mcg per nostril, two or three times daily, of ATROVENT Nasal Spray 0.03%.

Table 1 shows adverse events, and the frequency that these adverse events led to the discontinuation of treatment, reported for patients who received ATROVENT Nasal Spray 0.03% at the recommended dose of 42 mcg per nostril, or vehicle two or three times daily for four or eight weeks. Only adverse events reported with an incidence of at least 2.0% in the ATROVENT group and higher in the ATROVENT group than in the vehicle group are shown.

Table 1 % of Patients Reporting Events +

Atrovent ® (ipratropium bromide)

ATROVENT Nasal Spray 0.03% was well tolerated by most patients. The most frequently reported nasal adverse events were transient episodes of nasal dryness or epistaxis. These adverse events were mild or moderate in nature, none was considered serious, none resulted in hospitalization and most resolved spontaneously or following a dose reduction. Treatment for nasal dryness and epistaxis was required infrequently (2% or less) and consisted of local application of pressure or a moisturizing agent (e. g. petroleum jelly or saline nasal spray). Patient discontinuation for epistaxis or nasal dryness was infrequent in both the controlled (0.3% or less) and one-year, open-label (2% or less) trials. There was no evidence of nasal rebound (i. e. a clinically significant increase in rhinorrhea, posterior nasal drip, sneezing or nasal congestion severity compared to baseline) upon discontinuation of double-blind therapy in these trials.

Adverse events reported by less than 2% of the patients receiving ATROVENT Nasal Spray 0.03% during the controlled clinical trials or during the open-label follow-up trial, which are potentially related to ATROVENT’s local effects or systemic anticholinergic effects include: dry mouth/throat, dizziness, ocular irritation, blurred vision, conjunctivitis, hoarseness, cough, and taste perversion.

There were infrequent reports of skin rash in both the controlled and uncontrolled clinical studies.

Post-Marketing Experience

Allergic-type reactions such as skin rash, angioedema, including that of the throat, tongue, lips and face, generalized urticaria (including giant urticaria), laryngospasm, and anaphylactic reactions have been reported with Atrovent ® (ipratropium bromide) Nasal Spray 0.03% and for other ipratropium bromide-containing products, with positive rechallenge in some cases.

Additional side effects identified from the published literature and/or post-marketing surveillance on the use of ipratropium bromide-containing products (singly or in combination with albuterol), include: urinary retention, prostatic disorders, mydriasis, cases of precipitation or worsening of narrow-angle glaucoma, acute eye pain, wheezing, dryness of the oropharynx, sinusitis, tachycardia, palpitations, pain, edema, gastrointestinal distress (diarrhea, nausea, vomiting), bowel obstruction, constipation, nasal discomfort, throat irritation, hypersensitivity, accommodation disorder, intraocular pressure increased, glaucoma, halo vision, conjunctival hyperaemia, corneal edema, heart rate increased, bronchospasm, pharyngeal edema, gastrointestinal motility disorder, mouth edema, stomatitis, and pruritus.

After oral inhalation of ipratropium bromide in patients suffering from COPD/Asthma supraventricular tachycardia and atrial fibrillation have been reported.

OVERDOSAGE

Acute overdosage by intranasal administration is unlikely since ipratropium bromide is not well absorbed systemically after intranasal or oral administration. Following administration of a 20 mg oral dose (equivalent to ingesting more than four bottles of ATROVENT Nasal Spray 0.03%) to 10 male volunteers, no change in heart rate or blood pressure was noted. Following a 2 mg intravenous infusion over 15 minutes to the same 10 male volunteers, plasma ipratropium concentrations of 22-45 ng/mL were observed (>100 times the concentrations observed following intranasal administration). Following intravenous infusion these 10 volunteers had a mean increase of heart rate of 50 bpm and less than 20 mmHg change in systolic or diastolic blood pressure at the time of peak ipratropium levels.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

The recommended dose of ATROVENT Nasal Spray 0.03% is two sprays (42 mcg) per nostril two or three times daily (total dose 168 to 252 mcg/day) for the symptomatic relief of rhinorrhea associated with allergic and nonallergic perennial rhinitis in adults and children age 6 years and older. Optimum dosage varies with the response of the individual patient.

Initial pump priming requires seven sprays of the pump. If used regularly as recommended, no further priming is required. If not used for more than 24 hours, the pump will require two sprays, or if not used for more than seven days, the pump will require seven sprays to reprime. Avoid spraying into eyes.

HOW SUPPLIED

Atrovent ® (ipratropium bromide) Nasal Spray 0.03% is supplied in a white high density polyethylene (HDPE) bottle fitted with a metered nasal spray pump, a green safety clip to prevent accidental discharge of the spray, and a clear plastic dust cap. It contains 31.1 g of product formulation, 345 sprays, each delivering 21 mcg of ipratropium bromide per spray (70 ?L), or 28 days of therapy at the maximum recommended dose (two sprays per nostril three times a day) (NDC 0597-0081-30).

Store tightly closed at 25°C (77°F); excursions permitted to 15°-30°C (59°-86°F) [see USP Controlled Room Temperature]. Avoid freezing. Keep out of reach of children. Do not spray in the eyes.

Address medical inquiries to: http://us. boehringer-ingelheim. com, (800) 542-6257 or (800) 459-9906 TTY.

Patients should be reminded to read and follow the accompanying “Patient’s Instructions for Use”. which should be dispensed with the product.

Distributed by: Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. Ridgefield, CT 06877 USA

Licensed from: Boehringer Ingelheim International GmbH

Copyright 2011 Boehringer Ingelheim International GmbH ALL RIGHTS RESERVED

Revised: February 2011

Patient's Instructions for Use

Atrovent ® (ipratropium bromide) Nasal Spray 0.03%

Read complete instructions carefully before using.

In order to ensure proper dosing, do not attempt to change the size of the spray opening.

ATROVENT Nasal Spray 0.03% is indicated for the symptomatic relief of rhinorrhea (runny nose) associated with allergic and nonallergic perennial rhinitis in adults and children age 6 years and older. ATROVENT Nasal Spray 0.03% does not relieve nasal congestion, sneezing, or postnasal drip associated with allergic or nonallergic perennial rhinitis.

Read complete instructions carefully and use only as directed.

Remove the clear plastic dust cap and the green safety clip from the nasal spray pump (Figure 1 ). The safety clip prevents the accidental discharge of the spray in your pocket or purse.

The nasal spray pump must be primed before Atrovent ® (ipratropium bromide) Nasal Spray 0.03% is used for the first time. To prime the pump, hold the bottle with your thumb at the base and your index and middle fingers on the white shoulder area. Make sure the bottle points upright and away from your eyes. Press your thumb firmly and quickly against the bottle seven times (Figure 2 ). The pump is now primed and can be used. Your pump should not have to be reprimed unless you have not used the medication for more than 24 hours; repriming the pump will only require two sprays. If you have not used your nasal spray for more than seven days, repriming the pump will require seven sprays.

Before using ATROVENT Nasal Spray 0.03%, blow your nose gently to clear your nostrils if necessary.

Close one nostril by gently placing your finger against the side of your nose, tilt your head slightly forward and, keeping the bottle upright, insert the nasal tip into the other nostril (Figure 3 ). Point the tip toward the back and outer side of the nose.

Press firmly and quickly upwards with the thumb at the base while holding the white shoulder portion of the pump between your index and middle fingers. Following each spray, sniff deeply and breathe out through your mouth.

After spraying the nostril and removing the unit, tilt your head backwards for a few seconds to let the spray spread over the back of the nose.

Repeat steps 4 through 6 in the same nostril.

Repeat steps 4 through 7 in the other nostril (i. e. two sprays per nostril).

Replace the clear plastic dust cap and safety clip.

At some time before the medication is completely used up, you should consult your physician or pharmacist to determine whether a refill is needed. You should not take extra doses or stop using Atrovent ® (ipratropium bromide) Nasal Spray 0.03% without consulting your physician.

If the nasal tip becomes clogged, remove the clear plastic dust cap and safety clip. Hold the nasal tip under running, warm tap water (Figure 4 ) for about a minute. Dry the nasal tip, reprime the nasal spray pump (step 2 above), and replace the plastic dust cap and safety clip.

ATROVENT Nasal Spray 0.03% is intended to relieve your rhinorrhea (runny nose) with regular use. It is therefore important that you use ATROVENT Nasal Spray 0.03% as prescribed by your physician. For most patients, some improvement in runny nose is usually apparent during the first full day of treatment with ATROVENT Nasal Spray 0.03%. Some patients may require up to two weeks of treatment to obtain maximum benefit.

Do not spray ATROVENT Nasal Spray 0.03% in your eyes. Should this occur, immediately flush your eye with cool tap water for several minutes. If you accidentally spray ATROVENT Nasal Spray 0.03% in your eyes, you may experience a temporary blurring of vision, visual halos or colored images in association with red eyes from conjunctival and corneal congestion, development or worsening of narrow-angle glaucoma, pupil dilation, or acute eye pain/discomfort, and increased sensitivity to light, which may last a few hours. Should acute eye pain or blurred vision occur, contact your doctor.

Should you experience excessive nasal dryness or episodes of nasal bleeding contact your doctor.

If you have glaucoma or difficulty urinating due to an enlargement of the prostate, be sure to tell your physician prior to using ATROVENT Nasal Spray 0.03%.

If you are pregnant or you are breast feeding your baby, be sure to tell your physician prior to using ATROVENT Nasal Spray 0.03%.

Address medical inquiries to: http://us. boehringer-ingelheim. com, (800) 542-6257 or (800) 459-9906 TTY.

Store tightly closed at 25°C (77°F); excursions permitted to 15°-30°C (59°-86°F) [see USP Controlled Room Temperature]. Avoid freezing. Keep out of reach of children.

Distributed by: Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. Ridgefield, CT 06877 USA

Licensed from: Boehringer Ingelheim International GmbH

Copyright 2011 Boehringer Ingelheim International GmbH ALL RIGHTS RESERVED

Revised: February 2011

Electrician calculators, elcal

Select range ratings from 1 3/4 KW to 27 KW and number of ranges and this program determines the demand load using Table 220.55 and Notes 1, 2. and 3. Loads for up to 1000 ranges can be determined. Nine examples from the NEC, textbooks, and the author are included.

Enter the continuous and noncontinuous load then select the conductor insulation, terminal temperature, ambient temperature, number of current carrying conductors and this program finds the correct wire size and maximum and minimum over current protective devices and the respective size of the equipment grounding conductors. Also includes special condition buttons for nipples, AC/MC cable, equipment rated for continuous loads, and circuit is for receptacles for cord and plug connected equipment. Conductor size is automatically adjusted to the conditions according to the NEC. Results are automatically entered into a voltage drop calculator that calculates voltage drop with an option to increase wire size and proportionately increase the equipment grounding conductor size. Examples and notes on how programs operates are included.

Select the wire size, conductor insulation, terminal temperature, ambient temperature, number of current carrying conductors and this program finds the permitted load and maximum and minimum over current protective devices and the respective size of the equipment grounding conductors. Also includes special condition buttons for nipples, AC/MC cable, and circuit is for receptacles for cord and plug connected equipment. The permitted load is automatically adjusted to the conditions according to the NEC. Results are automatically entered into a voltage drop calculator that calculates voltage drop with an option to increase wire size and proportionately increase the equipment grounding conductor size. Notes on how programs operates are included.

Select the wire size starting at 1/0 AWG, number of conductors in parallel, conductor insulation, terminal temperature, ambient temperature, number of current carrying conductors and this program finds the permitted load and maximum over current protective devices and the size of the equipment grounding conductors. Also includes special condition button for nipples. The permitted load is automatically adjusted to the conditions according to the NEC. Results are automatically entered into a voltage drop calculator that calculates voltage drop with an option to increase wire size and proportionately increase the equipment grounding conductor size. Notes and example on how programs operates are included.

Select motor hp from 1/6 to 500 hp, phase, type of motor, class of service, duty cycle, conductor material type, ambient temperature, number of current carrying conductors in raceway or cable, conductor insulation type, terminal temperature, service factor, and temperature rise. This program then determines motor branch circuit parameters that include wire size, short-circuit and ground-fault protective device normal and maximum values for all four types, conductor size, overload protection size, disconnect size, controller NEMA size, and equipment grounding conductor size when the motor nameplate full load amperes value is entered. Required results are automatically entered into a voltage drop calculator at bottom of page where voltage drop can be calculated that permits increasing the conductor size to lower voltage drop.

Select the wire insulation, wire size, number of conductors, type of raceway, fill type either 25 per cent, 60 per cent or auto and this program finds the correct raceway size. When only three conductors of the same size are selected the jamming ratio is calculated and the user is alerted if the jamming ratio is between 2.8 and 3.2 and the user is given the choice of upsizing the raceway per Chapter 9 Table 1 FPN 2. Five unique conductors can be entered.

This is the same as the raceway fill calculator except the number of unique conductors is entered and a calculator for any number of conductors is custom built in the lower frame. Then select the wire insulation, wire size, number of conductors, type of raceway, fill type either 25 per cent, 60 per cent or auto and this program finds the correct raceway size. When only three conductors of the same size are selected the jamming ratio is calculated and the user is alerted if the jamming ratio is between 2.8 and 3.2 and the user is given the choice of upsizing the raceway per Chapter 9 Table 1 FPN No. 2. Any number of unique conductors can be entered.

Enter the number of unique cables and a calculator for the cables is custom built in the lower frame. Then enter the diameter for each cable, select number of cables, type of raceway, fill type either 25 per cent, 60 per cent or auto. This program finds the correct raceway size.

Select the material either copper or aluminum, the size of the conductor, the voltage and phase from a list of common voltages, then enter the one way circuit length in feet, and load in amperes. This program finds voltage drop, per cent voltage drop, and volts at end of circuit.

Select the material either copper or aluminum, the size of the conductor, then enter the voltage, the one way circuit length in feet, and load in amperes. This program finds voltage drop, per cent voltage drop, and volts at end of circuit.

Select the material either copper or aluminum, the size of the conductor, the voltage and phase from a list of common voltages, then enter the maximum voltage drop in per cent and load in amperes. This program finds minimum conductor size, voltage drop and volts at end of circuit.

Select the material either copper or aluminum, the size of the conductor, the voltage and phase, then enter the volts, maximum voltage drop in per cent and load in amperes. This program finds maximum conductor length in feet and volts at end of circuit.

Enter power factor and select single or three phase and kilowatts or watts then enter any two values for power, volts, or amperes and calculate the remaining value.

Enter power factor and select single or three phase and kilowatts or watts then enter any two values for power, volts, or resistance and calculate the remaining value.

Enter power factor and select single or three phase and kilowatts or watts then enter any two values for power, amperes, or resistance and calculate the remaining value.

Enter any two values for volts, amperes, or resistance and calculate the remaining value.

This program reads NEC Table 250.122. Select the overcurrent protective device from the list that includes the standard overcurrent protective device sizes from Section 240.6(A) and this program finds the sizes of both the copper and aluminum equipment grounding conductors.

This program reads NEC Table 250.66. Select the size of largest copper service entrance conductor or equivalent area for parallel conductors from the list or select size of largest a luminum service entrance conductor or equivalent area for parallel conductors from the list and this program finds the sizes of either the copper or aluminum equipment grounding electrode conductors.

This program reads NEC Section 240.6(A) that lists the standard sizes for circuit breakers and fuses. Select to size up or down and enter the amperes and this program finds the size of the overcurrent protective device.

This program is very extensive and is used to set up long cable pulls in cable tray. Examples are included.

This program is extensive and is used to determine pulling tension when pulling conductors into raceways. Examples are include.

This program calculates the precise distance between bends using trigonometry and does not use the inaccurate Benfield method. A developed length calculator is also included.

This program calculates voltage drop by finding the actual approximate operating temperature of the conductor and using the conductor's resistance at this temperature.

This Excel spreadsheet reads Table 310.16 for copper conductors only. This program is similar to the JavaScript program that reads Table 310.16.

Capital - definition of capital by the free dictionary, capital

capital

a. A town or city that is the official seat of government in a political entity, such as a state or nation.

b. A city that is the center of a specific activity or industry: the financial capital of the world.

a. Wealth, especially in the form of financial or physical assets, used in the production or accumulation of more wealth.

b. Accumulated assets or advantages used for economic or political gain: "The president lacks the political capital to override their objections" (The Economist).

a. The money invested in a corporation, including debt and equity.

c. Capital stock.

4. Capitalists considered as a group or class.

5. A capital letter.

1. First and foremost; principal: a decision of capital importance.

2. First-rate; excellent: a capital idea.

3. Relating to or being a seat of government.

4. Extremely serious: a capital blunder.

5. Involving death or calling for the death penalty: a capital offense.

6. Of or relating to financial assets, especially being or related to those financial assets that add to the net worth of a business: made capital improvements at the plant site.

7. Relating to or being a capital letter.

[From Middle English, principal . from Old French, from Latin capitālis . from caput . head, money laid out ; see kaput - in Indo-European roots .]

Usage Note: The term for a town or city that serves as a seat of government is spelled capital. The term for the building in which a legislative assembly meets is spelled capitol.

top: at the Kiosk of Qertassi

New Kalabsha, Egypt

bottom: in the cloister of the Monastery of Santa Maria de l'Estary

c. ( old ) ( idea ) → meraviglioso/a, splendido/a

capital 1

1. the chief town or seat of government. Paris is the capital of France. hoofstad ??????? столица capital hlavni mesto die Hauptstadt hovedstad ?????????? capital pealinn ?????? paakaupunki capitale ???? ??????? ??????? glavni grad fovaros ibu kota hofu?borg capitale ?? ?? sostine galvaspilseta ibu negara hoofdstad hovedstad stolica ?????? capital ca­pi­­tala столица hlavne mesto prestolnica prestonica huvudstad ????????? baskent ?? столиця ??? ??????? th? do ??

2. ( also capital letter ) any letter of the type found at the beginning of sentences, proper names etc . THESE ARE CAPITAL LETTERS / CAPITALS. hoofletter ?????? ????? главна буква maiuscula velke pismeno der Gro?buchstabe STORE BOGSTAVER ???????? ?????? mayuscula suurtaht ??? ???? iso kirjain majuscule ???? ???????? ???? ????? veliko slovo nagybetu huruf kapital hastafur, upphafsstafur maiuscola ??? ??? didzioji raide lielais burts huruf besar hoofdletter stor bokstav duza litera, wersalik ??? ???? maiuscula majuscula прописная буква verzalka, velke pismeno velika zacetnica veliko slovo stor bokstav, versal ???????????????????????????????? buyuk harf ???? велика літера ??? ???? ch? hoa ????

3. money (for investment etc ). You need capital to start a new business. kapitaal ??????? капитал capital kapital das Kapital penge; kapital ???????? capital kapital ?????? paaoma capital ??? ?????, ????? kapital, glavnica toke modal hofu?stoll, stofnfe capitale ?? ?? kapitalas kapitals duit kapitaal kapital kapital ????? ????? capital capital капитал kapital kapital kapital kapital ??????????????? kapital. sermaye ?? капітал ?????? ti?n v?n ??

1. involving punishment by death. a capital offence. dood ???????? ??????????????? ????????? углавен capital hrdelni Todes-. dods - ????????? capital. pena de muerte surmanuhtlusega karistatav, surma - ????? ????? kuolemalla rangaistava capital ?????? ?????? ?????????? poguban fobenjaro berat sem var?ar dau?arefsingu capitale ??? ??? ???? baudziamas mirtimi sodams ar navessodu kesalahan besar strafbaar met de doodstraf som medforer dodsstraff glowny ? ????? ????? capital capital караемый смертью hrdelny, smrtelny (zlocin) smrten kaznjiv smrcu belagd med dodsstraff, dods - ???????????????? cezas? olum olan, olum cezal? ????? такий, що карається найвищою мірою ??????? ??? ??? an t? hinh ?????

2. excellent. a capital idea. uitstekend ???????? ????? превъзходен excelente skvely, znamenity gro?artig glimrende; storartet ?????? excelente. brillante suureparane ???? erinomainen excellent ???? ?????????, ?? kapitalan nagyszeru hebat fyrirtaks, ag?tur eccellente ????? ??? puikus lielisks cemerlang voortreffelijk storartet. ypperlig znakomity ????? ??? ???????? ??? ??? excelente excelent превосходный vynikajuci, skvely odlicen vrhunski utmarkt, ypperlig ???????? mukemmel ??? чудовий; прекрасний ????? ?????? ? ??? ???? xu?t s?c ???

3. (of a city) being a capital. Paris and other capital cities. hoof ???????? ???????? ??????? основен capital hlavni Haupt-. hovedstads - ???????? capital pea - ????? ???? paakaupunki - capitale ?????? ????? ??????? glavni grad nagy(obb) besar hofu? - capitale ??? ??? sostines []pilseta ibu negara hoofd - hovedstads-. hoved - stoleczny ???? capital capitala главный; стличный hlavny glaven prestonicki huvud - ???????????????? baskent ?? головний ?????????? ???? thu?c th? do ??

a system of economics in which money and business are controlled by capitalists. kapitalisme ????????????? капитализъм capitalismo kapitalismus der Kapitalismus kapitalisme ???????????? capitalismo kapitalism ???? ?????? ???? kapitalismi capitalisme ???????? ??????? kapitalizam kapitalizmus kapitalisme kapitalismi capitalismo ???? ???? kapitalizmas kapitalisms kapitalisme kapitalisme kapitalisme kapitalizm ??????? ???? ????? ????? ??? ????? ??? ??????? ????? ?? ?? ??? ????? ???? ??????? ????????? ?????? ?? ???? ???????? capitalismo capitalism капитализм kapitalizmus kapitalizem kapitalizam kapitalism ??????????? kapitalizm. anamalc?l?k ???? капіталізм ?????? ???? ch? nghia tu b?n ????

a person who has much money in business concerns. kapitalis ??? ?????? ???????? капиталист capitalista kapitalista der/die Kapitalist(in) kapitalist ???????????? capitalista kapitalist ?????? ??? kapitalisti capitaliste ???????? ???????? kapitalist kapitalista kapitalis kapitalisti capitalista ??? ??? kapitalistas kapitalists kapitalis kapitalist kapitalist kapitalista ?????? ??? capitalista capitalist капиталист kapitalista kapitalist kapitalista kapitalist ???????? kapitalist. anamalc? ??? капіталіст ?????? ??? nha tu b?n ???

?capitalist . ?capita?listic adjective

kapitalisties ??????? капиталистически capitalista kapitalisticky kapitalistisch kapitalistisk ?????????????? capitalista kapitalistlik ?????? ?? ???? ?????? ???? kapitalistinen capitaliste ??????????????? ??????? ?? ?????? kapitalisticki kapitalista kapitalis kapitaliskur capitalistico ????? ????? kapitalistinis kapitalistisks bersifat kapitalis kapitalistisch kapitalistisk kapitalistyczny ?????? ??? capitalista capitalist капиталистический kapitalisticky kapitalisticen kapitalisticki kapitalistisk ????????????????????? kapitalizm ile ilgili ?????,???? капіталістичний ?????? ?????? tu b?n ch? nghia ?????,????

capital 2

in architecture, the top part of a column of a building etc . kapiteel, suilhoof ??? ?????? ???? ??????? арх. капител capitel hlavice das Kapitell kapit?l ?????????? capitel kapiteel ?? ???? kapiteeli chapiteau ????????? ?????? ?????????? ?????? glavica stupa oszlopfo puncak suluhofu? capitello ?? ???? kapitelis kapitelis puncak topang kapiteel kapitel kapitel ??? ??? (????) (?? ?? ?? ?? ?????): ?? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ??: (??) ?????? ???????: ?????? ?? ???? ???? capitel capitol капитал hlavica (stlpu), koruna (piliera) kapitel kapitol kapital ?????????????????????? sutun basl?g? ?? капітель ??? ????? ?? ?????? ?? ???? ???? ??? d?nh c?t ??

capital

He's a capital fellow, and I wish we could get acquainted.

He is always able to raise capital for new enterprises in Wyoming or Montana, and has helped young men out there to do remarkable things in mines and timber and oil.

he said, in a voice as remarkable for the softness and sweetness of its tones, as was his person for its rare proportions; "I may speak of these things, and be no braggart; for I have been down at both havens; that which is situate at the mouth of Thames, and is named after the capital of Old England, and that which is called 'Haven', with the addition of the word'New'; and have seen the scows and brigantines collecting their droves, like the gathering to the ark, being outward bound to the Island of Jamaica, for the purpose of barter and traffic in four-footed animals; but never before have I beheld a beast which verified the true scripture war-horse like this: 'He paweth in the valley, and rejoiceth in his strength; he goeth on to meet the armed men.

Thus, Hepzibah was well content to acknowledge Phoebe's vastly superior gifts as a shop-keeper'--she listened, with compliant ear, to her suggestion of various methods whereby the influx of trade might be increased, and rendered profitable, without a hazardous outlay of capital .

In one of the mighty triumphs given to a Roman general upon his entering the world's capital. the bones of a whale, brought all the way from the Syrian coast, were the most conspicuous object in the cymballed procession.

But all in all, taking her from truck to helm, considering the dimensions of the cook's boilers, including his own live parchment boilers; fore and aft, I say, the Samuel Enderby was a jolly ship; of good fare and plenty; fine flip and strong; crack fellows all, and capital from boot heels to hat-band.

Some farmers, you know, are capital masters; but I think this one was a low sort of man.

If you counted with it the other big plants--and they were now really all one--it was, so Jokubas informed them, the greatest aggregation of labor and capital ever gathered in one place.

No wealth can buy the requisite leisure, freedom, and independence which are the capital in this profession.

In German, all the Nouns begin with a capital letter.

If I had capital and a theater, I wouldn't want a better lay-out than that -- and here we've gone and sold 'em for a song.

Huck was always willing to take a hand in any enterprise that offered enter - tainment and required no capital. for he had a troub - lesome superabundance of that sort of time which is not money.

Buy medication online fast delivery, high quality, lowest prices, discounts, levoquinol

Viagra Active ingredient: Sildenafil $0.27 for pill Viagra is often the first treatment tried for erectile dysfunction in men and pulmonary arterial hypertension. Cialis Active ingredient: Tadalafil $0.68 for pill Cialis improves erection and helps to achieve a successful sexual intercourse.

Clomid Active ingredient: Clomiphene $0.44 for pill Clomid is a fertility drug, used to stimulate FSH and LH production and hereby the ovaries to produce eggs in ovarian disorders. ED Sample Pack 1 $2.31 for pill ED Sample Pack 1 consists of a two well-known medications (Viagra and Cialis) designed for the treatment of erectile dysfunction.

Brand Viagra Active ingredient: Sildenafil $2.56 for pill Brand Viagra is often the first treatment tried for erectile dysfunction in men and pulmonary arterial hypertension. Doxycycline $0.30 for pill Doxycyline is a tetracycline antibiotic used to treat infections of urinary tract, acne, gonorrhea, chlamydiosis, periodontitis, etc.

Propecia Active ingredient: Finasteride $0.51 for pill Propecia is used to treat hair loss (male pattern). Also it is used to treat prostate cancer and benign prostatic hyperplasia. Levitra Active ingredient: Vardenafil $1.00 for pill Levitra is used to treat sexual function problems such as Impotence or Erectile Dysfunction.

Amoxil Active ingredient: Amoxicillin $0.39 for pill Amoxil is an antibiotic from the penicillin group used to treat infections such as pneumonia, gonorrhea caused by E. coli, salmonella, etc. Viagra Professional Active ingredient: Sildenafil $0.57 for pill Viagra Professional is an extra-strength prescription medicine. It starts acting faster and the effect lasts longer that with regular Viagra.

Prednisone Active ingredient: prednisone $0.30 for pill Prednisone is used to reduce inflammation and alleviate symptoms in a variety of disorders, including rheumatoid arthritis and severe cases of asthma. Brand Cialis Active ingredient: Tadalafil $3.72 for pill Brand Cialis improves erection and helps to achieve a successful sexual intercourse.

Dapoxetine Active ingredient: Dapoxetine $0.95 for pill Dapoxetine is used as a treatment for premature ejaculation. Zithromax Active ingredient: Azithromycin $0.40 for pill Zithromax is a macrolide antibiotic to treat infections of upper and low respiratory tract, especially ear infections, pneumonia.

Nolvadex Active ingredient: tamoxifen $0.52 for pill Nolvadex (Tamoxifen) is used for treating breast cancer in women. Cytotec Active ingredient: Misoprostol $1.70 for pill Cytotec prevents formation of stomach ulcers in patients treated by NSAIDs or arthritis or pain medicines.

Cialis Professional Active ingredient: Tadalafil $1.20 for pill Cialis Professional is essentially a "new and improved" formula of the original Cialis®. While the product has been reformulated and enhanced in its. Viagra Super Active Active ingredient: Sildenafil $1.25 for pill Viagra Super Active is created to deliver maximum effect in the shortest time. It will take you only 10 minutes to feel the result.

Extra Super Viagra Active ingredient: dapoxetine $2.86 for pill Extra Super Viagra is used in the treatment of Erectile Dysfunction with Premature Ejaculation. Extra Super Viagra contains Sildenafil100 mg and Dapoxetine. Cialis Extra Dosage Active ingredient: Tadalafil $2.05 for pill Cialis Extra Dosage is indicated for the treatment of erectile dysfunction. Cialis Extra Dosage works faster than other ED drugs and lasts for an extended.

Cialis Soft Active ingredient: Tadalafil $1.11 for pill Cialis Soft improves erection and helps to achieve a successful sexual intercourse. Viagra Soft Active ingredient: Sildenafil $0.91 for pill Viagra Soft is a chewable tablet. Absorbed directly into the bloodstream, it acts faster. It is used to treat erection problems in men. The time necessary.

Kamagra Active ingredient: Sildenafil $0.90 for pill Kamagra is used for the treatment of erectile dysfunction in men and pulmonary arterial hypertension. Cipro Active ingredient: Ciprofloxacin $0.22 for pill Cipro is an antibiotic in a group of drugs called fluoroquinolones. It is used to treat different types of bacterial infections, e. g. bladder inflammation.

Cialis Super Active Active ingredient: Tadalafil $1.32 for pill Cialis Super Active increases testosterone levels, possesses enhanced vasodilating effect, increases sperm production and sexual arousal, stamina, and. Extra Super Cialis Active ingredient: tadalafil $3.06 for pill Extra Super Cialis is used in the treatment of Erectile Dysfunction with Premature Ejaculation. Extra Super Cialis 100mg contains Tadalafil 40 mg and.

Female Viagra Active ingredient: Sildenafil $0.68 for pill Female Viagra improves woman's sexuality, increases sensitivity to stimulation, allows to reach an intense sexual satisfaction. Lasix Active ingredient: Furosemide $0.25 for pill Lasix belongs to a class of diuretics, it is prescribed in patients with swelling caused by congestive heart failure.

Zoloft Active ingredient: Sertraline $0.28 for pill Zoloft is a selective serotonin reuptake inhibitor to treat depression, posttraumatic stress disorder, panic disorder, certain types of social anxiety. Propranolol Active ingredient: propranolol $0.27 for pill Propranolol works by decreasing the action of pacemaker cells and slowing certain impulses in the heart.

Xenical Active ingredient: Orlistat $0.79 for pill Xenical (Orlistat) is recommended and prescribed by pharmacists as a weight loss medication that targets the absorption of fat in your body rather than. Prednisolone $0.32 for pill Prednisolone is used for treating allergies, arthritis, breathing problems (e. g. asthma), certain blood disorders, collagen diseases (e. g. lupus), certain.

Tadapox Active ingredient: tadalafil $1.08 for pill Tadapox is a new combination tablet containing two of the most potent and effective pharmaceuticals proven to combat the major causes of male sexual. Metformin Active ingredient: metformin $0.26 for pill Metformin is a biguanide anti-diabetic that works by decreasing the amount of sugar that the liver produces and the intestines absorb.

Antabuse Active ingredient: Disulfiram $0.43 for pill Antabuse is used for treating alcoholism. Sildalis Active ingredient: tadalafil $0.95 for pill Sildalis is a combination drug, consisting both of Tadalafil and Sildenafil citrate (Viagra+Cialis). This combined medication is designed for the treatment.

Valtrex Active ingredient: Valacyclovir $2.66 for pill Valtrex is an antiviral drug used to treat herpes zoster, genital herpes, and herpes cold sores on the face and lips.

Eritromicina medlineplus medicinas, eritrogobens

Eritromicina

La eritromicina es un antibiotico usado para tratar ciertas infecciones causadas por las bacterias, como bronquitis; difteria; enfermedad de los legionarios; tos ferina; neumonia; fiebre reumatica; enfermedades venereas; y las infecciones del oido, el intestino, el pulmon, las vias urinarias y la piel. Tambien se usa antes de algunos tipos de cirugia o trabajo dental para prevenir infecciones. Los antibioticos no tienen ningun efecto sobre los resfriados, la gripe u otras infecciones viricas.

Este medicamento tambien puede ser prescrito para otros usos; pidale mas informacion a su doctor o farmaceutico.

?Como se debe usar este medicamento?

La eritromicina viene envasada en forma de capsulas, tabletas, tabletas de accion prolongada, capsulas de accion prolongada, tabletas masticables, solucion oral liquida y gotas para los ninos para tomar por via oral. Generalmente se toma cada 6 horas (cuatro veces al dia) o cada 8 horas (tres veces al dia) durante 7 a 21 dias. Algunas infecciones pueden requerir un tratamiento mas largo. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y preguntele a su doctor o farmaceutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use mas ni menos que la dosis indicada ni tampoco mas seguido que lo prescrito por su doctor.

Agite bien el envase de la solucion oral y de las gotas para ninos antes de cada uso para mezclar el medicamento de manera homogenea. Use el gotero del envase para medir la dosis de las gotas pediatricas.

Las tabletas masticables deben triturarse o masticarse a fondo antes de ser tragadas. Las capsulas y las tabletas regulares deben ser tragadas enteras y tomadas con un vaso de agua.

Siga tomando el medicamento aunque se sienta mejor y no deje de tomarlo sin antes consultarlo con su medico.

?Cuales son las precauciones especiales que debo seguir?

Antes de comenzar a tomar eritromicina:

digale a su doctor y a su farmaceutico si usted es alergico a la eritromicina, azitromicina (Zithromax), claritromicina (Biaxin), diritromicina (Dynabac) o a otros medicamentos.

digale a su doctor y a su farmaceutico que medicamentos con y sin prescripcion esta tomando, especialmente otros antibioticos, anticoagulantes (adelgazantes de la sangre), astemizol (Hismanal), carbamazepina (Tegretol), cisaprida (Propulsid), clozapina (clozaril), ciclosporina (Neoral, Sandimmune), digoxina (Lanoxin), disopiramida (Norpace), ergotamina, felodipino (Plendil), lovastatina (Mevacor), fenitoina (Dilantin), pimozida (Orap), terfenadina (Seldane), teofilina (Theo-Dur), triazolam (Halcion) y vitaminas.

digale a su doctor si tiene o alguna vez ha tenido enfermedades al higado, decoloracion amarilla de la piel o los ojos, colitis, o problemas al estomago.

digale a su doctor si esta embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si esta amamantando. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, llame a su doctor de inmediato.

si va a ser sometido a cualquier cirugia, incluida la dental, digale al doctor o dentista que usted esta tomando eritromicina.

?Que dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento?

Tome este medicamento al menos 1 hora antes o 2 horas despues de las comidas, y evite tomarlo con, o justo despues de, jugo de frutas o bebidas con gas. Ciertas marcas comerciales de eritromicina pueden tomarse con comidas; de todas maneras consulte con su doctor o farmaceutico.

?Que tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la siguiente, saltese aquella que no tomo y siga con la dosificacion regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvido.

?Cuales son los efectos secundarios que podria provocar este medicamento?

Aunque los efectos secundarios de este medicamento no son comunes, podrian llegar a presentarse. Digale a su doctor si cualquiera de estos sintomas se vuelve severo o si no desaparece:

malestar estomacal

diarrea

vomitos

retortijones

sarpullido leve (erupciones en la piel)

dolor de estomago

Si usted experimenta alguno de los siguientes sintomas, llame a su doctor de inmediato:

sarpullido severo (erupciones en la piel)

prurito

urticarias

dificultad para respirar o tragar

silbido en el pecho

decoloracion de la piel u ojos (color amarillento)

orina oscura

heces palidas

cansancio inusual

infecciones vaginales

?Como debo almacenar o desechar este medicamento?

Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los ninos. Almacenelo a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad (no en el bano). Deseche cualquier medicamento que este vencido o que ya no se utilice. Mantenga la solucion oral en el refrigerador, bien cerrada, y deseche cualquier medicamento sin usar despues de 14 dias. No la congele. Converse con su farmaceutico acerca del desecho adecuado de los medicamentos.

?Que debo hacer en caso de una sobredosis?

En caso de una sobredosis, llame a la oficina local de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Si la victima esta inconsciente, o no respira, llame inmediatamente al 911.

Buy tismazol - metronidazole - online without prescriptions, tismazol

Flagyl ER (Tismazol)

Flagyl ER is used for treating certain bacterial infections of the vagina (bacterial vaginosis). Flagyl ER is an oral antiprotozoal and antibacterial. It is thought to work by entering the bacterial cell, acting on some components of the cell, and destroying the bacteria.

Use Flagyl ER as directed by your doctor.

Take Flagyl ER by mouth on an empty stomach at least 1 hour before or 2 hours after eating.

Swallow Flagyl ER whole. Do not break, crush, or chew before swallowing.

To clear up your infection completely, take Flagyl ER for the full course of treatment. Keep taking it even if you feel better in a few days.

If you miss a dose of Flagyl ER, take it as soon as possible. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not take 2 doses at once.

Ask your health care provider any questions you may have about how to use Flagyl ER.

Store Flagyl ER at 77 degrees F (25 degrees C). Brief storage at temperatures between 59 and 86 degrees F (15 and 30 degrees C) is permitted. Store away from heat, moisture, and light. Do not store in the bathroom. Keep Flagyl ER out of the reach of children and away from pets.

Active Ingredient: Metronidazole.

Do NOT use Flagyl ER if:

you are allergic to any ingredient in Flagyl ER or to another nitroimidazole (eg, tinidazole)

you are in the first trimestr of pregnancy

you are taking busulfan, an ergot alkaloid (eg, ergotamine), or you have taken disulfiram within the past 2 weeks

you are taking an HIV protease inhibitor that contains alcohol (eg, amprenavir solution); check with your pharmacist if you are unsure if the medicine contains alcohol

you drink alcohol.

Contact your doctor or health care provider right away if any of these apply to you.

Some medical conditions may interact with Flagyl ER. Tell your doctor or pharmacist if you have any medical conditions, especially if any of the following apply to you:

if you are pregnant, planning to become pregnant, or are breast-feeding

if you are taking any prescription or nonprescription medicine, herbal preparation, or dietary supplement

if you have allergies to medicines, foods, or other substances

if you have nerve, brain, or blood problems; Crohn disease; or a history of liver problems or seizures.

Some medicines may interact with Flagyl ER. Tell your health care provider if you are taking any other medicines, especially any of the following:

Disulfiram because side effects, such as mental or mood changes, may occur

Amiodarone because the risk of irregular heartbeat may be increased

Barbiturates (eg, phenobarbital) or phenytoin because they may decrease Flagyl ER's effectiveness

Anticoagulants (eg, warfarin), busulfan, cyclosporine, ergot alkaloids (eg, ergotamine), HIV protease inhibitors containing alcohol (eg, amprenavir solution ), lithium, or macrolide immunosuppressants (eg, tacrolimus) because the risk of their side effects may be increased by Flagyl ER.

This may not be a complete list of all interactions that may occur. Ask your health care provider if Flagyl ER may interact with other medicines that you take. Check with your health care provider before you start, stop, or change the dose of any medicine.

Important safety information:

Flagyl ER may cause dizziness. This effect may be worse if you take it with alcohol or certain medicines. Use Flagyl ER with caution. Do not drive or perform other possibly unsafe tasks until you know how you react to it.

Do not drink alcohol while you are taking Flagyl ER and for at least 3 days after the last dose.

Contact your doctor right away if stomach pain or cramps, severe diarrhea, or bloody stools occur. Do not treat diarrhea without first checking with your doctor.

Flagyl ER only works against bacteria; it does not treat viral infections (eg, the common cold).

Be sure to use Flagyl ER for the full course of treatment. If you do not, the medicine may not clear up your infection completely. The bacteria could also become less sensitive to this or other medicines. This could make the infection harder to treat in the future.

Long-term or repeated use of Flagyl ER may cause a second infection. Tell your doctor if signs of a second infection occur. Your medicine may need to be changed to treat this.

Flagyl ER may interfere with certain lab tests. Be sure your doctor and lab personnel know you are taking Flagyl ER.

Lab tests, including liver function and white blood cell counts, may be performed while you use Flagyl ER. These tests may be used to monitor your condition or check for side effects. Be sure to keep all doctor and lab appointments.

Use Flagyl ER with caution in the elderly; they may be more sensitive to its effects.

Flagyl ER should be used with extreme caution in children; safety and effectiveness in children have not been confirmed.

Pregnancy and breast-feeding: If you become pregnant, contact your doctor. You will need to discuss the benefits and risks of using Flagyl ER while you are pregnant. Do not use Flagyl ER in the first 3 months of pregnancy. Flagyl ER is found in breast milk. Do not breastfeed while taking Flagyl ER.

All medicines may cause side effects, but many people have no, or minor, side effects.

Check with your doctor if any of these most common side effects persist or become bothersome:

Appetite loss; constipation; diarrhea; dizziness; headache; metallic taste; nausea; stomach upset; vomiting.

Seek medical attention right away if any of these severe side effects occur:

Severe allergic reactions (rash; hives; itching; difficulty breathing; tightness in the chest; swelling of the mouth, face, lips, or tongue); bloody stools; decreased coordination; increased or decreased urination; numbness, tingling, or burning of the arms, hands, legs, or feet; red, swollen, blistered, or peeling skin; seizures; severe diarrhea; severe or persistent dizziness or headache; sore throat, chills, or fever; speech problems; stiff neck; stomach pain or cramps; vaginal itching, odor, or discharge; vision loss or other vision changes; white patches in the mouth.

This is not a complete list of all side effects that may occur. If you have questions about side effects, contact your health care provider.

Customers who bought this product also bought

Buy fazaclo odt (clozapine) online 100mg generic fazaclo odt, canada medication, fazalco 100mg

Fazaclo ODT (Clozapine)

Fazaclo ODT Information:

Fazaclo ODT is a prescription drug. To buy Fazaclo ODT from our international mail order prescription service, you must have a valid prescription. Buy Fazaclo ODT (Clozapine) online at the guaranteed lowest price. GlobalCare Rx contracts with a Canadian pharmacy, international pharmacies and dispensaries. Order Fazaclo ODT online or call toll free 1-888-487-3440.

Lowest Price on Fazaclo ODT, Guaranteed!

We will beat any price on Fazaclo ODT as a commitment to our Lowest Price Guarantee. If you find Fazaclo ODT (Clozapine) for a lower price, contact us and we will match the price. You can shop with confidence when buying Fazaclo ODT from GlobalCare Rx who is contracted with a Canadian Pharmacy and international fulfillment centers.

IMPORTANT DISCAIMER: All medical content is suplied by a third party company who is independent from this web site. As such, this web site can not guarantee the reliability, accuracy, and /or medical efficacy of the information provided. In all circumstances, you should seek the advice of a health proffesional pertaining to drug, treatment and/or medical condition advice. Note that not all products are shipped by our contracted Canadian pharmacy. This website cantracts with dispensaries around the world that ship products directly to our customers. Some of the jurisdiction include but are not limited to United Kingdom, Europe, Turkey, India, Singapore, Canada, Vanuatu, Mauritius, and USA. The items within your order may be shipped from any one of these jurisdiction depending on the availability and cost of the products at the time you place your order. The products are sourced from these countries as well as others.

What is a "Generic" medication/drug?

Generic drugs are medications that have comparable medicinal ingredients as the original brand name drug, but which are generally cheaper in price. Nearly 1 in 3 drugs dispensed are "generic". They undergo comparative testing to ensure that they are equal to their "brand" counterparts in:

Active Ingredient (e. g. "Pravastatin" is the active ingredient in brand name Pravachol)

Dosage (e. g. 10 mg of the active ingredient)

Safety (e. g. same or similar side effects, drug interactions)

Strength

Quality

Performance (e. g. 10 mg of a "generic" can be substituted for 10 mg of the "brand" and have the same therapeutic result)

Intended use (e. g. both "generic" and "brand" would be prescribed for the same conditions)

What this means is that "generic" medications can be used as a substitute of their brand equivalents with the comparable therapeutic results. There are a few exceptions (that are outlined at the end of this page) and as always you should consult your physician before switching from a brand name medications to a generic or vice versa.

What differences are there between generic and brand?

While generics and brand equivalent drugs contain comparable active ingredients, they may be different in the following ways:

The color, shape and size of the medication come from the fillers that are added to the active ingredients to make the drug. These fillers that are added to the drug have no medical use and do not to change the effectiveness of the final product. A generic drug must contain comparable active ingredients and must have a comparable strength and dosage as the original brand name equivalent. Generic drugs can be more cost effective than purchasing the brand name.

Why do generics cost less than the brand name equivalents?

When a new drug is "invented", the company that discovered it has a patent on it that gives them the exclusive production rights for this medication. Once the patent expires other companies can bring the product to market under their own name. This patent prevents other companies from copying the drug during that time so they can earn back their Research and Development costs through being the exclusive supplier of the product. After the patent expires however, other companies can develop a "generic" version of the product. These versions generally are offered at much lower prices because the companies do not have the same development costs as the original company who developed the medication.

The main thing to realize here though is that the two products are therapeutically comparable. They may look different, and be called something different, but they are required to have the same chemical ingredients.

How are Generic drugs tested to ensure quality and efficacy?

The two most generally accepted methods to prove the safety of a generic version of a drug are to either repeat most of the chemistry, animal and human studies originally done, or to show that the drug performs comparably with the original brand name drug. This second option is called a "comparative bioavailability" study. During this type of study, volunteers are given the original drug, and then separately later the generic drug. The rates at which the drug is delivered to the patient (into their blood stream or otherwise absorbed) are measured to ensure they are the same. Because the same active ingredient is used the major concern is just that it delivers the common chemical(s) at the same rate so that they have the same effect. Please note that the methods that the manufacturers use may vary from country to country.

Amazon seller central, seler

Selling on Amazon

Put your products in front of tens of millions of Amazon shoppers. With no per-item listing fees Amazon can help you grow your business. Learn More

Fulfillment by Amazon

Enable your listings on Amazon to qualify for Amazon Prime and Free Shipping on eligible orders with world-class fulfillment. Learn More

Amazon Payments

With Amazon Payments, hundreds of millions of Amazon customers can pay on your site with the information already stored in their Amazon accounts. Learn More

Amazon Sponsored Products

Boost your product visibility and sales with targeted, pay-per-click advertising. Get started now with $50 in free clicks. Terms and conditions apply. Learn More

Sell in Europe

Reach millions of new customers through one Amazon European account and bring your business to the next level. Learn More

Kop arpezol (prilosec) utan recept, arpezol

Kopa Arpezol (Prilosec) Natet Utan Recept

Arpezol (Prilosec) Forklaring

Arpezol OVER-the-counter fokusera pa kan vara att avhjalpa samband med gastroesofageal poisson sjukdom (GERD) tillsammans med andra omstandigheter som beror pa den extra magsyra. Dessutom den levereras till aterhamtning av marknaden i samband med erosiv esofagit (skador pa din luftstrupen vackt den av magen syra).

Arpezol OVER disk ar faktiskt utfor genom att minska mangden av surhet som tillverkas i sjalva magen. Det ar verkligen protonpumpmotorn hammare (PPI).

Arpezol kan ocksa betecknas som Omeprazol, Omez, Protoloc.

Allmant titeln i samband med Arpezol OVER-disk ar faktiskt Omeprazol.

Varumarke associerade med Arpezol OVER-THE-COUNTER tenderar att vara Arpezol liksom Arpezol OVER-THE-RAKNARE.

Arpezol (Prilosec) Dose

Arpezol OVER disk kommer in:

10 mg lagre dos friktion material

20mg Regular Dos friktionsmaterial

40 mg Forbattrad Dos friktionsmaterial

Arpezol OVER disk kommer i piller (10 milligram, tjugo milligram, fyrtio mg) samt tabletter.

Du maste fa Arpezol OVER disk varje dag med avseende pa tva veckor. Vanligtvis inte far Arpezol OVER-the-counter flera tablett varje dag.

Get Arpezol OVER disk innan kravande. Vanligtvis inte spricka, slipa eller ens oppna upp fordrojd frisattning.

Dina egna tecken och symtom kan bli mycket battre innan problemet ar helt hanteras.

Get Arpezol OVER disk tillsammans med dricksvatten.

Om du vill astadkomma basta resultaten brukar inte sluta med Arpezol OVER disk plotsligt.

Arpezol (Prilosec) I brist forknippas med doserings

Vanligtvis far inte dubbel dos. Om du hoppar over dosen du behover for att bara den nar du kom ihag nar det galler din saknas. Nar det ar dags for dosering du behover bara pa din egen normal dosering rutin.

Arpezol (Prilosec) Overdosering

Om du overdoserar Arpezol OVER disk och du undviker ocksa stor att du behover kolla din lakare eller ens lakare omedelbart. Tillhorande med Arpezol OVER disk overdosering: trotthet, illamaende eller krakningar, snabb hjartrytm, svettningar, torkade munnen omradet, huvudvark, suddig syn, kasta upp.

Arpezol (Prilosec) Lagringsutrymme

Shop i rymden temperaturer mellan 10 och 30 nivaer D (59 samt 86 nivaer F) fran fukt, belysning samt temperatur. Starka nagon form av orord medicinering efter utgangen dagen. Behall fran uppna barnen.

Arpezol (Prilosec) Negativa effekter

Arpezol OVER disk ger de negativa effekterna. Den mest typiska tenderar att vara:

branslefriktionsmaterial

illamaende eller krakningar friktionsmaterial

kastar upp friktionsmaterial

huvudvark friktionsmaterial

magen obehag friktionsmaterial

diarre friktionsmaterial

Mycket mindre typiska och allvarliga negativa effekter i hela anvander Arpezol recept COUNTER: allergisk reaktion reaktioner (urtikaria, andas in och andas problem, allergi, samt utbrott)

Negativa effekter indikationer ar beroende av medicin du kanske anvander men dessutom ar beroende av ditt valbefinnande villkor och en annan aspekter.

Arpezol (Prilosec) Kontraindikationer

Vanligtvis inte far Arpezol OVER disk om du ar kanslig for att Arpezol OVER-the-counter element.

Vanligtvis inte far Arpezol OVER disk om du vantar annars du tanker ha ett barn, annars ar du verkligen en medicinsk mamma.

Arpezol OVER disk inte riktigt utnyttjas for omedelbar lindring i samband med sura uppstotningar symtom.

Vanligtvis inte fa flera piller i samband med Arpezol OVER disk varje dag (24 timmar).

Var forsiktig tillsammans med Arpezol OVER disk om du drabbas av och har en kort historia i samband med sjukdomar i levern, vekling eller till och med morka barstolar, sura uppstotningar som tar mer an tre manader, vara haftigt sjuk som visas som blodomloppet eller ens espresso skal, regelbundna hjartproblem, sura uppstotningar tillsammans med vasande andning, magen obehag, illamaende / krakningar, problem eller obehag tillsammans med intag, ovanliga viktminskning.

Get Arpezol OVER disk noga om du anvander denna typ av mediciner eftersom disulfiram (Antabus), blodomloppet smalare (warfarin (Waran)), takrolimus (Prograf), ciklosporin (Gengraf, Neoral. Sandimmune), fenytoin (Dilantin), ampicillin (Omnipen, Principen), itrakonazol (Sporanox) eller till och med ketokonazol (Nizoral), somnloshet eller ens angest lakemedel (diazepam (Valium), alprazolam (Xanax), lorazepam (Ativan), temazepam ( Restoril), klorazepat (Tranxene), klordiazepoxid), metall (Feosol, Mol-jarn, Fergon, Femiron och aven andra), atazanavir (Reyataz), teofyllin (TheoBid, Theo-Dur, Theochron, Theolair, Elixophyllin, Slo-Phyllin ).

Forhindra alkoholhaltiga drycker.

Vanligtvis inte sluta anvanda Arpezol OVER disk plotsligt.

Arpezol (Prilosec) Vanliga fragor

Queen: Det ar viktigt Arpezol OVER disk info maste jag forsta?

Arpezol OVER disk kan vara medicin av hogsta kvalitet, som forbrukas avhjalpa forknippas med gastroesofageal poisson sjukdom (GERD) tillsammans med andra omstandigheter vackt den genom extra magsyra. Dessutom den levereras till aterhamtning av marknaden i samband med erosiv esofagit (skador pa din luftstrupen vackt den av magen syra). Arpezol over-the-Counter ar egentligen inte utnyttjas for omedelbar lindring i samband med sura uppstotningar tecken och symtom. Vanligtvis inte fa flera piller i samband med Arpezol OVER disk varje dag (24 timmar). Vanligtvis inte far Arpezol OVER disk for dem som har en bra allergisk reaktion for denna medicin eller komponenterna. Var forsiktig tillsammans med Arpezol OVER disk om du drabbas av och har en kort historia i samband med sjukdomar i levern, vekling eller till och med morka barstolar, sura uppstotningar som tar mer an tre manader, vara haftigt sjuk som visas som blodomloppet eller ens espresso skal, regelbundna hjartproblem, sura uppstotningar tillsammans med vasande andning, magen obehag, illamaende / krakningar, problem eller obehag tillsammans med intag, ovanliga viktminskning. Fa Arpezol OVER disk noga om du anvander denna typ av mediciner eftersom disulfiram (Antabus), blodomloppet smalare (warfarin (Waran)), takrolimus (Prograf), ciklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), fenytoin (Dilantin ), ampicillin (Omnipen, Principen), itrakonazol (Sporanox) eller till och med ketokonazol (Nizoral), somnloshet eller ens angest lakemedel (diazepam (Valium), alprazolam (Xanax), lorazepam (Ativan), temazepam (Restoril), klorazepat (Tranxene). klordiazepoxid), metall (Feosol, Mol-jarn, Fergon, Femiron och aven andra), atazanavir (Reyataz), teofyllin (TheoBid, Theo-Dur, Theochron, Theolair, Elixophyllin, Slo-Phyllin). Vanligtvis inte sluta dra fordel av denna medicin helt plotsligt. Bare denna medicin fran barn och gor inte detta nagra andra individer. Det ar verkligen oacceptabelt att overvaga Arpezol OVER disk om du vantar annars du tanker ha ett barn, annars ar du verkligen en medicinsk mom. A

Queen: Vad exakt ar Arpezol recept COUNTER negativa effekter?

Arpezol OVER disk erbjuder de typiska negativa effekter for exempelvis bransle, illamaende eller krakningar, kasta upp, huvudvark, magen obehag, diarre. Men i situationen i samband med att bli avvisad i samband med Arpezol OVER-the-counter komponenter du har mojlighet att mota mer allvarliga negativa effekter: problem inandning och utandning, inflammation i motet, lapparna, sprak, eller ens tonsiller, hives. A

Queen: Vad exakt ar allmanna och varumarken som forknippas med Arpezol OVER disk?

Allman titeln i samband med Arpezol OVER-disk ar faktiskt Omeprazol. Varumarken tenderar att vara Arpezol och Arpezol OTC-COUNTER. A

Kop Arpezol (Prilosec) natet, kop Arpezol (Prilosec) Utan Recept, kop Arpezol (Prilosec) utan recept, kop Arpezol (Prilosec) billig, kopa Arpezol (Prilosec) utan recept, kop Arpezol (Prilosec) fran Kanada, kop Arpezol (Prilosec) Kanada, kopa Arpezol (Prilosec) natet, kopa Arpezol (Prilosec) natet utan recept, kopa Arpezol (Prilosec) utan recept, Arpezol (Prilosec) orala piller

Buy anxipram 20mg

SavinSupport

Anxipram 5mg capsule generic purchase

How To Setup Cron Job On Your GoDaddy Hosting. Peter Garety. 3 Jul 2013 were commissioned Anxipram 5mg tablet without prescription purchase. Lopressor 100mg capsule generic low cost with Mastercard. Combitic - Topics - MedsChat - The People's Medicine Community. Results 1 - 18 of 18 Dear Sir I would like to know if you produce generic Acomplia (rimonabant 20 mg .) You delivered to me 90 Anxipram-10 and I wish to re-order. And When I Was ordering it their was a picture of the real doxycycline capsule 1. Pill Blue M 771 L N Beta 5mg Tablet Viral Fever Ibs Chlorpheniramine

Anxipram 5mg capsule generic purchase, antidepressants ptsd

At this point, the consensus seems to be that it best to discontinue ADs after you e stabilized your patient, but this is definitely advice in progress. Pregnancy and breastfeeding Certain medicines should not be used during pregnancy or breastfeeding. Similarly, Anxipram 5mg tablet online pharmacy price with VISA, there is also evidence from double-blind trials that augmentation of fluoxetine with olanzapine produces significantly greater improvement in depression compared with either olanzapine or fluoxetine monotherapy (Shelton et al 2001 ; Dube et al 2002 ). This seems obvious, but your doctor may not be thinking of the weight gain side effect when prescribing the drug. Half of the beads dissolve immediately, Anxipram 5mg pills generic low cost with Mastercard, and the other half dissolve about 4-6 hours later. Exposure during the first trimester can increase the risk of congenital defects and developing an autism spectrum disorder, and of course Nexito 5mg pills generic order online with Mastercard. In 2010, Anxipram 5mg pills no prescription cheap, Forest was ordered to pay more than $300 million for illegally marketing Lexapro and two other drugs. Treatment of PTSD Psych Central. Jan 30 2013 These types of antidepressants may also help reduce aggression impulsivity and suicidal thoughts that can occur in people with PTSD. Clinician's Guide to Medications for PTSD - PTSD: National Center. Jul 28 2014 Examples of antidepressants with novel mechanisms of action prescribed for PTSD and some typical dosage ranges are listed below:

Anxipram 5mg pills online pharmacy price with Mastercard, antidepressants used for headaches

People who do not respond to the first antidepressant can often do as well with talk therapy as they would with another drug. You might turn to smoking or drinking alcohol. Promotions are not candy, and of course Anxipram 5mg capsule online pharmacy cheap. Once allergy to o ne of these medications has been established, it must be avoided by that individ ual. I loved being on celexa and miss it, including Anxipram 5mg capsule without prescription low cost Ohio. People who may have bipolar disorder.

Antidepressants and Other Drugs to Treat Headaches - WebMD. Dec 6 2013 Read about drug treatment options such as antidepressants used to prevent headaches and migraines

The antidepressant debate There has been an extensive debate recently in the North American medical literature and general press concerning the efficacy of antidepressant drugs, or Escitalopram 5mg tablet no prescription cheap Ohio. This medication is used to treat depression, or Lexapro 5mg tablet without prescription cheap with Mastercard. I started to come off the drug slowly as advised by my GP, Citadep generic order online. How often you have a headache is not the only thing a doctor will look at to decide whether to prescribe preventative medication and Celexa tablet purchase with Mastercard. He was eventually transferred to a skilled nursing unit for another month of rehabilitation management of his medical conditions and Anxipram generic buy online with VISA. In rare cases, these extra ingredients will make the generic form of the drug less tolerable, so if your condition worsens after switching from a brand-name to a generic drug, consult your doctor. To decide which method to use, you may want to consider how each method will work in eight other ways as well: How well will it fit into your lifestyle. Long-term effects, Anxipram 5mg tablet generic low prices Ohio with VISA, such as any impact on growth, are still unknown. Archives of General Psychiatry, Nexito 5mg capsule generic low cost Ohio with Mastercard, 63. Therefore, Anxipram 5mg pills generic low price with VISA, choice of an alternative SSRI should be based on individual risk factors for arrhythmias and other patient-specific factors.

Anxipram 5mg pills online pharmacy price with Mastercard

Nimh Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). A booklet on Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) that explains what it is treatment options and how to get help Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are commonly used antidepressants. They were followed for about six years. Atypical antidepressants These medications are called "atypical" because they don't fit neatly into other categories, including Escitalopram 5mg pills online pharmacy cheapest Ohio with Mastercard. She said people should be given more options to manage their mental health, Lexapro 5mg tablet without prescription low prices, through nutrition, exercise and counselling. This can impair your ability to drive or do other tasks that require focus and attention. We understand there is no cure-all, and that the episodes of depression may well return at some point in the future. Diagnosis depends on the number, severity, and duration of these symptoms: depressed mood loss of interest or pleasure in almost all activities changes in appetite or weight disturbed sleep slowed or restless movements fatigue, loss of energy feelings of worthlessness or excessive guilt trouble in thinking, concentrating, or making decisions recurring thoughts of death or suicide Types of Antidepressants Antidepressants work to normalize naturally occurring brain chemicals called neurotransmitters—primarily serotonin, norepinephrine, and dopamine. This medication may improve your mood, sleep, appetite, and energy level and may help restore your interest in daily living. Despite significant improvement of depressed mood, responding patients may continue to complain of impaired motivation, concentration difficulty, and loss of pleasure. The risk of seizure is strongly dose-dependent, but also dependent on the preparation. There are several factors to consider when selecting, adjusting, and changing antidepressants in the elderly. Unfortunately it is not possible to predict who will get these side-effects or how bad they will be however, Anxipram alternative price . side-effects can vary considerably between individuals and will usually go away after about 3 weeks.

Treatment of PTSD Psych Central. Jan 30 2013 These types of antidepressants may also help reduce aggression impulsivity and suicidal thoughts that can occur in people with PTSD

Lexapro and/or Equivalents

Lexapro (escitalopram)

Lexapro Description

Escitalopram is known by several trade names and Lexapro is quite popular and widely used. Lexapro is an antidepressant of the selective serotonin reuptake inhibitor class. Approved by the US FDA, Lexapro is used for treating adults with major depressive disorder, social anxiety disorder and generalized anxiety disorder. It was developed in close co-operation between Forest Laboratories and Lundbeck. Lexapro was developed in a short span of 3.5 years because Forest and Lundbeck had extensive experience in creating a similar drug Citalopram. Lexapro is available only under prescription.

The medication works by way of increasing serotonin, a substance present in the brain that is believed to influence mood. Lexapro has been prescribed to over 18 million US adults and has been considered an effective and safe medication.

Conditions treated by Lexapro

Lexapro is used to treat two major kinds of disorders: Major Depressive Disorder (MDD) and Generalized Anxiety Disorder (GAD). The drug is used to treat acute MDD and also in maintenance treatment of MDD for adolescents and adults over 12 years of age. MDD refers to that condition where persistent and prominent dysphoric mood or depression interferes with your routine operations thereby making daily functioning difficult. Some of the symptoms exhibited by these patients include suicidal tendencies, impaired concentration, feeling of worthlessness, fatigue, psychomotor retardation, insomnia, change in appetite and weight, loss of interest and depressed mood.

Acute treatment of GAD is also handled by Lexapro. This issue is characterized by excessive worry and anxiety that extends for a period of at least 6 months and is highly uncontrollable for the patient. Sleep disturbance, muscle tension, irritability, concentration difficulties, fatigue and restlessness are some of the common symptoms of GAD.

Lexapro Dosage Information

a.) Typical Dosage Recommendations

The regular starting dose of Lexapro is 10mg once every day either in the morning or in the evening. The dose can be increased further up to 20mg once very day after the initial week. You will begin to observe benefits only after a period of 4 weeks. The drug can be taken without or with food. A daily dose of 20mg is not going to be more effective than the 10mg you had been taking for treating depression. Therefore, medication is adjusted according to the need and response exhibited by the patient. Do not take extra doses of the drug without consulting your doctor.

Every dose of Lexapro should be taken with a full glass of water. When you are on liquid Lexapro, take the medication with a marked medicine cup or measuring spoon to get the correct dose. Do not use a tablespoon for this purpose. Medication should not be stopped abruptly since unpleasant side effects can occur when you stop the drug all of a sudden. Both adolescents and adults are initially recommended only 10mg every day. An increase in dosage (to 20mg) happens after three weeks for adolescents and after one week for adults.

b.) Missing a Dose

When you miss a dose, take it when you remember the next time but when it is time for the subsequent dose, it is better to skip the missed one. Do not double or take extra doses to catch up. It can cause harmful results.

c.) Overdosing

If you think you are overdosed, get emergency medical attention. Symptoms of overdosing can include coma, seizures, dizziness, confusion, quick heartbeats, sweating, tremors, vomiting and nausea.

Lexapro Warnings

You should inform your doctor when you are taking medication for pain, swelling arthritis and fever. Non steroidal anti inflammatory drugs and aspirin can interfere with Lexapro. Avoid alcohol consumption since alcohol has the ability to increase side effects caused by this drug. The medication can impair your ability to react or even think. Driving and other similar activities that need you to stay alert and cautious should be done only if inevitable.

Lexapro causes sleepiness and therefore should not be had with other sleep inducing drugs that are taken for seizures, muscle relaxation, sleeping, narcotic pain and allergy. Patients with a major depressive disorder should abstain from Lexapro since they may experience worsening of depression. Safety of the drug in pregnant mothers has not been established and therefore, should be used by them only when advised by the doctor. The drug gets excreted through breast milk and therefore breast feeding mothers should not take Lexapro.

Lexapro Side Effects

You can possibly develop an allergic reaction that involves swelling of lips, face, throat and tongue, hives or breathing difficulties when you are on Lexapro. When you are on this drug, you can also experience worsening or new symptoms such as suicidal thoughts, depression, hyperactiveness, restlessness, aggression, hostility, agitation, irritability and impulsiveness. Sleeping troubles, panic attacks, anxiety, behavior or mood changes are other possible side effects that arise from taking this drug. You are prone to certain severe side effects such as shallow breathing, seizure, fainting, hallucination, confusion, weakness, memory problems, trouble in concentrating, headaches etc.

Loss of co-ordination, unsteadiness, appetite loss, diarrhea, vomiting, nausea, overactive reflexes, stiff muscles and high fever are also typical symptoms you can face by taking Lexapro. Few other issues include dry mouth, reduced sex drive, impotence, weight changes, constipation, heart burn, sleep problems, drowsiness, gas and mild nausea. In very rare cases, acute renal failure has been reported.

Drug Interactions With Lexapro

It is important to consult your doctor before you take any medication for swelling, fever, arthritis or pain while you are on Lexapro. Drugs such as etodolac, nabumetone, piroxicam, indomethacin, diclofenac, naprozen, ibuprofen and aspirin can interfere with Lexapro. Unexplained bleeding or bruising can be the outcome when these drugs are combined with Lexapro. You should also inform your doctor if you are currently on:

You may not be able to use Lexapro if you are on any of these drugs. In certain specific cases, dose adjustments can be made but a doctor's approval is necessary.

If you have any questions about buying discount Lexapro online or any other prescription products you can contact our team of professional Patient Service Representatives or one of our pharmacists 24-7 by calling 1-800-226-3784.

Notice: The above information is an educational aid only. It is not intended as medical advice for individual conditions or treatments. Talk to your doctor, nurse or pharmacist before following any medical regimen to see if it is safe and effective for you.

SUICIDALITY AND ANTIDEPRESSANT DRUGS

Antidepressants increased the risk compared to placebo of suicidal thinking and behavior (suicidality) in children, adolescents, and young adults in short-term studies of major depressive disorder (MDD) and other psychiatric disorders. Anyone considering the use of Lexapro or any other antidepressant in a child, adolescent, or young adult must balance this risk with the clinical need. Short-term studies did not show an increase in the risk of suicidality with antidepressants compared to placebo in adults beyond age 24; there was a reduction in risk with antidepressants compared to placebo in adults aged 65 and older. Depression and certain other psychiatric disorders are themselves associated with increases in the risk of suicide. Patients of all ages who are started on antidepressant therapy should be monitored appropriately and observed closely for clinical worsening, suicidality, or unusual changes in behavior. Families and caregivers should be advised of the need for close observation and communication with the prescriber. Lexapro is not approved for use in pediatric patients less than 12 years of age. [See WARNINGS AND PRECAUTIONS. Clinical Worsening and Suicide Risk, PATIENT INFORMATION. and Use in Specific Populations. Pediatric Use].

DRUG DESCRIPTION

Lexapro® (escitalopram oxalate) is an orally administered selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI ). Escitalopram is the pure Senantiomer (single isomer) of the racemic bicyclic phthalane derivative citalopram. Escitalopram oxalate is designated S-(+)-1-[3(dimethyl-amino)propyl]-1-(p-fluorophenyl)-5-phthalancarbonitrile oxalate with the following structural formula: 9

The molecular formula is C 20 H 21 FN 2 O • C 2 H 2 O 4 and the molecular weight is 414.40.

Escitalopram oxalate occurs as a fine, white to slightly-yellow powder and is freely soluble in methanol and dimethyl sulfoxide (DMSO), soluble in isotonic saline solution, sparingly soluble in water and ethanol, slightly soluble in ethyl acetate, and insoluble in heptane.

Lexapro (escitalopram oxalate) is available as tablets or as an oral solution.

Lexapro tablets are film-coated, round tablets containing escitalopram oxalate in strengths equivalent to 5 mg, 10 mg, and 20 mg escitalopram base. The 10 and 20 mg tablets are scored. The tablets also contain the following inactive ingredients: talc, croscarmellose sodium, microcrystalline cellulose/colloidal silicon dioxide, and magnesium stearate. The film coating contains hypromellose, titanium dioxide, and polyethylene glycol.

Lexapro oral solution contains escitalopram oxalate equivalent to 1 mg/mL escitalopram base. It also contains the following inactive ingredients: sorbitol, purified water, citric acid, sodium citrate, malic acid, glycerin, propylene glycol, methylparaben, propylparaben, and natural peppermint flavor.

What are the possible side effects of escitalopram (Lexapro)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: skin rash or hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Report any new or worsening symptoms to your doctor, such as: mood or behavior changes, anxiety, panic attacks, trouble sleeping, or if you feel impulsive, irritable, agitated, hostile, aggressive, restless, hyperactive (mentally or physically), more depressed, or have thoughts about suicide or hurting yourself.

Call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

What are the precautions when taking escitalopram oxalate (Lexapro)?

Before taking escitalopram, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or to citalopram; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: personal or family history of bipolar/manic-depressive disorder, personal or family history of suicide attempts, liver disease, seizures, intestinal ulcers/bleeding (peptic ulcer disease) or bleeding problems, low sodium in the blood (hyponatremia), personal or family history of glaucoma (angle-closure type).

Escitalopram may cause a condition that affects the heart rhythm (QT prolongation). QT.

Last reviewed on RxList: 11/13/2014 This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Generic Lexapro

Escitalopram tablet

What is this medicine?

ESCITALOPRAM is used to treat depression and certain types of anxiety.

What should I tell my health care provider before I take this medicine?

They need to know if you have any of these conditions:

bipolar disorder or a family history of bipolar disorder

diabetes

heart disease

kidney or liver disease

receiving electroconvulsive therapy

seizures (convulsions)

suicidal thoughts, plans, or attempt by you or a family member

an unusual or allergic reaction to escitalopram, the related drug citalopram, other medicines, foods, dyes, or preservatives

pregnant or trying to become pregnant

breast-feeding

How should I use this medicine?

Take this medicine by mouth with a glass of water. You can take it with or without food. If it upsets your stomach, take it with food. Take your medicine at regular intervals. Do not take it more often than directed. Do not stop taking except on your doctor's advice.

Talk to your pediatrician regarding the use of this medicine in children. Special care may be needed.

Overdosage: If you think you have taken too much of this medicine contact a poison control center or emergency room at once.

NOTE: This medicine is only for you. Do not share this medicine with others.

What if I miss a dose?

If you miss a dose, take it as soon as you can. If it is almost time for your next dose, take only that dose. Do not take double or extra doses.

What may interact with this medicine?

Do not take this medicine with any of the following:

certain diet drugs like dexfenfluramine, fenfluramine, phentermine, sibutramine

cisapride

citalopram

medicines called MAO Inhibitors like Nardil, Parnate, Marplan, Eldepryl

nefazodone

phenothiazines like chlorpromazine, mesoridazine, prochlorperazine, thioridazine

procarbazine

St. John's Wort

venlafaxine

This medicine may also interact with the following:

amphetamine or dextroamphetamine

aspirin and aspirin-like drugs

carbamazepine

cimetidine

ketoconazole

linezolid

medicines for depression, anxiety, or psychotic disturbances

medicines that treat or prevent blood clots like warfarin, enoxaparin, and dalteparin

medicines that treat HIV infection or AIDS

medicines for migraine headache like almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan

medicines used to treat tuberculosis like isoniazid, rifabutin, rifampin, rifapentine

metoclopramide

NSAIDs, medicines for pain and inflammation, like ibuprofen or naproxen

pentazocine

tryptophan

This list may not describe all possible interactions. Give your health care providers a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. Continue to take your tablets even if you do not feel better right away. It can take 1 to 2 weeks or longer before you start to feel the effects of this medicine.

Patients and their families should watch out for worsening depression or thoughts of suicide. Also watch out for sudden or severe changes in feelings such as feeling anxious, agitated, panicky, irritable, hostile, aggressive, impulsive, severely restless, overly excited and hyperactive, or not being able to sleep. If this happens, especially at the beginning of treatment or after a change in dose, call your health care professional.

If you have been taking this medicine regularly for some time, do not suddenly stop taking it. You must gradually reduce the dose, or your symptoms may get worse. Ask your doctor or health care professional for advice.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol may interfere with the effect of this medicine. Avoid alcoholic drinks.

Do not treat yourself for coughs, colds, or allergies without asking your doctor or health care professional for advice. Some ingredients can increase possible side effects.

Your mouth may get dry. Chewing sugarless gum or sucking hard candy, and drinking plenty of water may help. Contact your doctor if the problem does not go away or is severe.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

allergic reactions like skin rash, itching or hives, swelling of the face, lips, or tongue

confusion

feeling faint or lightheaded, falls

fast talking and excited feelings or actions that are out of control

hallucination, loss of contact with reality

seizures

suicidal thoughts or other mood changes

unusual bleeding or bruising

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

blurred vision

changes in appetite

change in sex drive or performance

headache

increased sweating

nausea

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

Testimonials

The order placed on the 19-05-2006 was delivered within 7 days, a most impressive service. Be assured that when I decide to place further orders I will contact you again, and will inform my friends of your excellent service.

Many thanks - Brian

The Viagra works just fine - straight up satisfied!

thanks for the great job getting my medication to me. Your product is the same quality I was getting in the local pharmacy but your pricing has help me to better afford my medication. - JAMES

Copyright © rxquickmeds. com is an affiliate marketing website. All rights reserved.

Esclim advanced patient information, esclim

Esclim

Commonly used brand name(s)

Estraderm

Estradot Transdermal

Estradot Transdermal Therapeutic System

Estradot Transdermal Therapeutic System

Estrogel

Oesclim

Rhoxal-Estradiol Derm 50

Rhoxal-Estradiol Derm 75

Roxal-Estradiol Derm 100

Vivelle 100 Mcg

Vivelle 25 Mcg

Available Dosage Forms:

Tablet

Tablet, Enteric Coated

Capsule

Patch, Extended Release

Gel/Jelly

Spray

Emulsion

Uses For Esclim

Estrogens are female hormones. They are produced by the body and are necessary for the normal sexual development of the female and for the regulation of the menstrual cycle during the childbearing years.

The ovaries begin to produce less estrogen after menopause (the change of life). This medicine is prescribed to make up for the lower amount of estrogen. Estrogens help relieve signs of menopause, such as hot flashes and unusual sweating, chills, faintness, or dizziness.

Estrogens are prescribed for several reasons:

To provide additional hormone when the body does not produce enough of its own, such as during menopause or when female puberty (development of female sexual organs) does not occur on time. Other conditions include a genital skin condition (vulvar atrophy), inflammation of the vagina (atrophic vaginitis), or ovary problems (female hypogonadism or failure or removal of both ovaries).

To help prevent weakening of bones (osteoporosis) in women past menopause.

In the treatment of selected cases of breast cancer in men and women.

In the treatment of cancer of the prostate in men.

Estrogens may also be used for other conditions as determined by your doctor.

There is no medical evidence to support the belief that the use of estrogens will keep the patient feeling young, keep the skin soft, or delay the appearance of wrinkles. Nor has it been proven that the use of estrogens during menopause will relieve emotional and nervous symptoms, unless these symptoms are caused by other menopausal symptoms, such as hot flashes or hot flushes.

Estrogens are available only with your doctor's prescription.

Once a medicine has been approved for marketing for a certain use, experience may show that it is also useful for other medical problems. Although these uses are not included in product labeling, estrogen is used in certain patients with the following medical conditions:

Gender identity disorder, male-to-female transsexualism (person who is born as a man but adapts to a woman's lifestyle, sees himself as a woman, and feels like a woman instead of a man.

Osteoporosis caused by lack of estrogen before menopause.

Turner's syndrome (a genetic disorder).

Before Using Esclim

Allergies

Tell your doctor if you have ever had any unusual or allergic reaction to medicines in this group or any other medicines. Also tell your health care professional if you have any other types of allergies, such as to foods dyes, preservatives, or animals. For non-prescription products, read the label or package ingredients carefully.

Pediatric

Use of this medicine before puberty is not recommended. Growth of bones can be stopped early. Girls and boys may develop growth of breasts. Girls may have vaginal changes, including vaginal bleeding.

This medicine may be used to start puberty in teenagers with some types of delayed puberty.

Geriatric

Elderly people are especially sensitive to the effects of estrogens. This may increase the chance of side effects during treatment, especially stroke, invasive breast cancer, and memory problems.

Pregnancy

Estrogens are not recommended for use during pregnancy or right after giving birth. Becoming pregnant or maintaining a pregnancy is not likely to occur around the time of menopause.

Certain estrogens have been shown to cause serious birth defects in humans and animals. Some daughters of women who took diethylstilbestrol (DES) during pregnancy have developed reproductive (genital) tract problems and, rarely, cancer of the vagina or cervix (opening to the uterus) when they reached childbearing age. Some sons of women who took DES during pregnancy have developed urinary-genital tract problems.

Breast Feeding

Use of this medicine is not recommended in nursing mothers. Estrogens pass into the breast milk and their possible effect on the baby is not known.

Interactions with Medicines

Although certain medicines should not be used together at all, in other cases two different medicines may be used together even if an interaction might occur. In these cases, your doctor may want to change the dose, or other precautions may be necessary. When you are taking any of these medicines, it is especially important that your healthcare professional know if you are taking any of the medicines listed below. The following interactions have been selected on the basis of their potential significance and are not necessarily all-inclusive.

Using medicines in this class with any of the following medicines is not recommended. Your doctor may decide not to treat you with a medication in this class or change some of the other medicines you take.

Dasabuvir

Ombitasvir

Paritaprevir

Ritonavir

Rotavirus Vaccine, Live

Tranexamic Acid

Using medicines in this class with any of the following medicines is usually not recommended, but may be required in some cases. If both medicines are prescribed together, your doctor may change the dose or how often you use one or both of the medicines.

Adenovirus Vaccine Type 4, Live

Adenovirus Vaccine Type 7, Live

Anagrelide

Aripiprazole

Bacillus of Calmette and Guerin Vaccine, Live

Boceprevir

Bupropion

Carbamazepine

Ceritinib

Clozapine

Crizotinib

Dabrafenib

Darunavir

Dasabuvir

Donepezil

Eliglustat

Eslicarbazepine Acetate

Felbamate

Fentanyl

Idelalisib

Influenza Virus Vaccine, Live

Isotretinoin

Measles Virus Vaccine, Live

Mitotane

Mumps Virus Vaccine, Live

Nilotinib

Ombitasvir

Paclitaxel

Paclitaxel Protein-Bound

Paritaprevir

Piperaquine

Pirfenidone

Pixantrone

Poliovirus Vaccine, Live

Primidone

Rubella Virus Vaccine, Live

Siltuximab

Smallpox Vaccine

St John's Wort

Theophylline

Tizanidine

Topotecan

Typhoid Vaccine

Varicella Virus Vaccine

Yellow Fever Vaccine

Interactions with Food/Tobacco/Alcohol

Certain medicines should not be used at or around the time of eating food or eating certain types of food since interactions may occur. Using alcohol or tobacco with certain medicines may also cause interactions to occur. Discuss with your healthcare professional the use of your medicine with food, alcohol, or tobacco.

Other Medical Problems

The presence of other medical problems may affect the use of medicines in this class. Make sure you tell your doctor if you have any other medical problems, especially:

For all patients

Asthma or

Calcium, too much or too little in blood or

Diabetes or

Epilepsy or seizures or

Heart problems or

Kidney problems or

Liver tumors, benign or

Lupus erythematosus, systemic or

Migraine headaches—Estrogens may worsen these conditions.

Blood clotting problems, or history of during previous estrogen therapy—Estrogens usually are not used until blood clotting problems stop; using estrogens is not a problem for most patients without a history of blood clotting problems due to estrogen use.

Breast cancer or

Bone cancer or

Cancer of the uterus or

Fibroid tumors of the uterus—Estrogens may interfere with the treatment of breast or bone cancer or worsen cancer of the uterus when these conditions are present.

Bulging eyes or

Double vision or

Migraine headache or

Vision changes, sudden onset including or

Vision loss, partial or complete—Estrogens may cause these problems. Tell your doctor if you have had any of these problems, especially while taking estrogen or oral contraceptives (“birth control pills”).

Changes in genital or vaginal bleeding of unknown causes—Use of estrogens may delay diagnosis or worsen condition. The reason for the bleeding should be determined before estrogens are used.

Endometriosis or

Gallbladder disease or gallstones, or history of or

High cholesterol or triglycerides, or history of or

Liver disease, or history of or

Pancreatitis (inflammation of pancreas) or

Porphyria—Estrogens may worsen these conditions. Although estrogens can improve blood cholesterol, they can worsen blood triglycerides for some people.

Hypothyroid (too little thyroid hormone)—Dose of thyroid medicine may need to be increased.

For males treated for breast or prostate cancer :

Blood clots or

Heart or circulation disease or

Stroke—Males with these medical problems may be more likely to have clotting problems while taking estrogens; the high doses of estrogens used to treat male breast or prostate cancer have been shown to increase the chances of heart attack, phlebitis (inflamed veins) caused by a blood clot, or blood clots in the lungs.

Proper Use of estrogen

This section provides information on the proper use of a number of products that contain estrogen. It may not be specific to Esclim. Please read with care.

Take this medicine only as directed by your doctor. Do not take more of it and do not take or use it for a longer time than your doctor ordered . For patients taking any of the estrogens by mouth, try to take the medicine at the same time each day to reduce the possibility of side effects and to allow it to work better.

This medicine usually comes with patient information or directions. Read and follow the instructions in the insert carefully. Ask your doctor if you have any questions.

For patients taking any of the estrogens by mouth or by injection :

Nausea may occur during the first few weeks after you start taking estrogens. This effect usually disappears with continued use. If the nausea is bothersome, it can usually be prevented or reduced by taking each dose with food or immediately after food.

For patients using the transdermal (skin patch) :

Wash and dry your hands thoroughly before and after handling the patch.

Apply the patch to a clean, dry, non-oily skin area of your lower abdomen, hips below the waist, or buttocks that has little or no hair and is free of cuts or irritation. The manufacturer of the 0.025-mg patch recommends that its patch be applied to the buttocks only. Furthermore, each new patch should be applied to a new site of application. For instance, if the old patch is taken off the left buttock, then apply the new patch to the right buttock.

Do not apply to the breasts. Also, do not apply to the waistline or anywhere else where tight clothes may rub the patch loose.

Press the patch firmly in place with the palm of your hand for about 10 seconds. Make sure there is good contact, especially around the edges.

If a patch becomes loose or falls off, you may reapply it or discard it and apply a new patch.

Each dose is best applied to a different area of skin on your lower abdomen, hips below the waist, or buttocks so that at least 1 week goes by before the same area is used again. This will help prevent skin irritation.

For patients using the topical emulsion (skin lotion) :

Washing and drying hands thoroughly before each application.

Apply while you are sitting comfortably. Apply one pouch to each leg every morning.

Apply the entire contents of one pouch to clean, dry skin on the left thigh. Rub the emulsion into the entire thigh and calf for 3 minutes until thoroughly absorbed.

Apply entire contents of the second pouch to clean, dry skin on the right thigh. Rub the emulsion into the entire thigh and calf for 3 minutes until thoroughly absorbed.

Rub any remaining emulsion on both hands on the buttocks.

Washing and drying hands thoroughly after application.

To avoid transfer to other individuals, allow the application areas to dry completely before covering with clothing.

If you are using the Evamist® transdermal spray :

Spray the medicine on your skin on the inside of your forearm, between the elbow and the wrist.

Do not allow your child to touch the area of the arm where the medicine was sprayed. If you cannot avoid to come nearer with your child, wear clothes with long sleeves to cover the application site.

If your child comes in direct contact with the arm where the medicine was sprayed, wash your child's skin right away with soap and water.

Do not allow your pets to lick or touch the arm where the medicine was sprayed.

Dosing

The dose medicines in this class will be different for different patients. Follow your doctor's orders or the directions on the label. The following information includes only the average doses of these medicines. If your dose is different, do not change it unless your doctor tells you to do so.

The amount of medicine that you take depends on the strength of the medicine. Also, the number of doses you take each day, the time allowed between doses, and the length of time you take the medicine depend on the medical problem for which you are using the medicine.

For conjugated estrogens

For oral dosage form (tablets):

For treating breast cancer in women after menopause and in men:

Adults—10 milligrams (mg) three times a day for at least 3 months.

For treating a genital skin condition (vulvar atrophy), inflammation of the vagina (atrophic vaginitis), or symptoms of menopause:

Adults—0.3 milligram (mg) a day. Your doctor may want you to take the medicine each day or only on certain days of the month. Your doctor may change the dose based on how your body responds to the medication.

To prevent loss of bone (osteoporosis):

Adults—0.3 milligram (mg) a day. Your doctor may want you to take the medicine each day or only on certain days of the month. Your doctor may change the dose based on how your body responds to the medication.

For treating ovary problems (female hypogonadism or for starting puberty):

Adults and teenagers—0.3 to 0.625 milligram (mg) a day. Your doctor may want you to take the medicine only on certain days of the month.

For treating ovary problems (failure or removal of both ovaries):

Adults—1.25 milligram (mg) a day. Your doctor may want you to take the medicine each day or only on certain days of the month.

For treating prostate cancer:

Adults—1.25 to 2.5 milligram (mg) three times a day.

For injection dosage form:

For controlling abnormal bleeding of the uterus:

Adults—25 milligrams (mg) injected into a muscle or vein. This may be repeated in six to twelve hours if needed.

For esterified estrogens

For oral dosage form (tablets):

For treating breast cancer in women after menopause and in men:

Adults—10 milligrams (mg) three times a day for at least three months.

For treating a genital skin condition (vulvar atrophy) or inflammation of the vagina (atrophic vaginitis), or to prevent loss of bone (osteoporosis):

Adults—0.3 to 1.25 mg a day. Your doctor may want you to take the medicine each day or only on certain days of the month.

For treating ovary problems (failure or removal of both ovaries):

Adults—1.25 mg a day. Your doctor may want you to take the medicine each day or only on certain days of the month.

For treating ovary problems (female hypogonadism):

Adults—2.5 to 7.5 mg a day. This dose may be divided up and taken in smaller doses. Your doctor may want you to take the medicine each day or only on certain days of the month.

For treating symptoms of menopause:

Adults—0.625 to 1.25 mg a day. Your doctor may want you to take the medicine each day or only on certain days of the month.

For treating prostate cancer:

Adults—1.25 to 2.5 mg three times a day.

For estradiol

For oral dosage form:

For treating breast cancer in women after menopause and in men:

Adults—10 milligrams (mg) three times a day for at least 3 months.

For treating a genital skin condition (vulvar atrophy), inflammation of the vagina (atrophic vaginitis), ovary problems (female hypogonadism or failure or removal of both ovaries), or symptoms of menopause:

Adults—At first, 1 to 2 milligrams (mg) one time per day for at least 3 months. Your doctor may want you to take the medicine each day or only on certain days of the month. Your doctor may also need to change the dose based on how your body responds to the medication.

For treating prostate cancer:

Adults—1 to 2 milligrams (mg) three times a day.

To prevent loss of bone (osteoporosis):

Adults—0.5 milligram (mg) a day. Your doctor may want you to take the medicine each day or only on certain days of the month.

For topical emulsion dosage form (skin lotion):

For treating symptoms of menopause:

Adults—1.74 grams (one pouch) applied to the skin of each leg (thigh and calf) once a day in the morning.

For transdermal dosage form (skin patches):

For treating a genital skin condition (vulvar atrophy), inflammation of the vagina (atrophic vaginitis), symptoms of menopause, ovary problems (female hypogonadism or failure or removal of both ovaries), or to prevent loss of bone (osteoporosis):

For the Climara patches

Adults—0.025 to 0.1 milligram (mg) (one patch) applied to the skin and worn for one week. Then, remove that patch and apply a new one. A new patch should be applied once a week for three weeks. During the fourth week, you may or may not wear a patch. Your health care professional will tell you what you should do for this fourth week. After the fourth week, you will repeat the cycle.

For the Alora, Estraderm, Estradot, Vivelle, or Vivelle-Dot patches

Adults—0.025 to 0.1 mg (one patch) applied to the skin and worn for one half of a week. Then, remove that patch and apply and wear a new patch for the rest of the week. A new patch should be applied two times a week for three weeks. During the fourth week, you may or may not apply new patches. Your health care professional will tell you what you should do for this fourth week. After the fourth week, you will repeat the cycle.

For estradiol cypionate

For injection dosage form:

For treating ovary problems (female hypogonadism):

Adults—1.5 to 2 milligrams (mg) injected into a muscle once a month.

For treating symptoms of menopause:

Adults—1 to 5 milligrams (mg) injected into a muscle every 3 to 4 weeks.

For estradiol valerate

For injection dosage form:

For treating a genital skin condition (vulvar atrophy), inflammation of the vagina (atrophic vaginitis), symptoms of menopause, or ovary problems (female hypogonadism or failure or removal of both ovaries):

Adults—10 to 20 milligrams (mg) injected into a muscle every 4 weeks as needed.

For treating prostate cancer:

Adults—30 milligrams (mg) injected into a muscle every 1 or 2 weeks.

For estrone

For injection dosage form:

For controlling abnormal bleeding of the uterus:

Adults—2 to 5 milligrams (mg) a day, injected into a muscle for several days.

For treating a genital skin condition (vulvar atrophy), inflammation of the vagina (atrophic vaginitis), or symptoms of menopause:

Adults—0.1 to 0.5 milligram (mg) injected into a muscle 2 or 3 times a week. Your doctor may want you to receive the medicine each week or only during certain weeks of the month.

For treating ovary problems (female hypogonadism or failure or removal of both ovaries):

Adults—0.1 to 1 milligram (mg) a week. This is injected into a muscle as a single dose or divided into more than one dose. Your doctor may want you to receive the medicine each week or only during certain weeks of the month.

For treating prostate cancer:

Adults—2 to 4 milligrams (mg) injected into a muscle 2 or 3 times a week.

For estropipate

For oral dosage form (tablets):

For treating a genital skin condition (vulvar atrophy), inflammation of the vagina (atrophic vaginitis), or symptoms of menopause:

Adults—0.75 to 6 milligrams (mg) a day. Your doctor may want you to take the medicine each day or only on certain days of the month.

For treating ovary problems (female hypogonadism or failure or removal of both ovaries):

Adults—1.5 to 9 milligrams (mg) a day. Your doctor may want you to take the medicine each day or only on certain days of the month.

To prevent loss of bone (osteoporosis):

Adults—0.75 milligram (mg) a day. Your doctor may want you to take the medicine each day for twenty-five days of a thirty-one–day cycle.

For ethinyl estradiol

For oral dosage form (tablets):

For treating breast cancer in women after menopause and in men:

Adults—1 milligram (mg) three times a day.

For treating ovary problems (female hypogonadism or failure or removal of both ovaries):

Adults—0.05 milligram (mg) one to three times a day for 3 to 6 months. Your doctor may want you to take the medicine each day or only on certain days of the month.

For treating prostate cancer:

Adults—0.15 to 3 milligrams (mg) a day.

For treating symptoms of menopause:

Adults—0.02 to 0.05 milligram (mg) a day. Your doctor may want you to take the medicine each day or only on certain days of the month.

For ethinyl estradiol and norethindrone

For oral dosage form (tablets):

For treating symptoms of menopause:

Adults—1 tablet (5 mcg ethinyl estradiol and 1 mg of norethindrone) each day.

To prevent loss of bone (osteoporosis):

Adults—1 tablet (5 mcg ethinyl estradiol and 1 mg of norethindrone) each day.

Missed Dose

If you miss a dose of this medicine, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not double doses.

If you miss a dose of this medicine, apply it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule.

If you forget to wear or change a patch, put one on as soon as you can. If it is almost time to put on your next patch, wait until then to apply a new patch and skip the one you missed. Do not apply extra patches to make up for a missed dose.

Storage

Store the medicine in a closed container at room temperature, away from heat, moisture, and direct light. Keep from freezing.

Keep out of the reach of children.

Do not keep outdated medicine or medicine no longer needed.

Ask your healthcare professional how you should dispose of any medicine you do not use.

Precautions While Using Esclim

It is very important that your doctor check your progress at regular visits to make sure this medicine does not cause unwanted effects . These visits will usually be every year, but some doctors require them more often.

In some patients using estrogens, tenderness, swelling, or bleeding of the gums may occur. Brushing and flossing your teeth carefully and regularly and massaging your gums may help prevent this. See your dentist regularly to have your teeth cleaned. Check with your medical doctor or dentist if you have any questions about how to take care of your teeth and gums, or if you notice any tenderness, swelling, or bleeding of your gums.

Although the incidence is low, the use of estrogens may increase you chance of getting cancer of the breast, ovaries, or uterus (womb) . Therefore, it is very important that you regularly check your breasts for any unusual lumps or discharge. Report any problems to your doctor . You should also have a mammogram (x-ray pictures of the breasts) done if your doctor recommends it. Because breast cancer has occurred in men taking estrogens, regular breast self-exams and exams by your doctor for any unusual lumps or discharge should be done.

If your menstrual periods have stopped, they may start again . This effect will continue for as long as the medicine is taken. However, if taking the continuous treatment (0.625 mg conjugated estrogens and 2.5 mg medroxyprogesterone once a day), monthly bleeding usually stops within 10 months.

Also, vaginal bleeding between your regular menstrual periods may occur during the first 3 months of use. Do not stop taking your medicine. Check with your doctor if bleeding continues for an unusually long time, if your period has not started within 45 days of your last period, or if you think you are pregnant .

Tell the doctor in charge that you are using this medicine before having any laboratory test because some results may be affected.

Check with your child's doctor right away if your child starts to have the following symptoms: nipple or breast swelling or tenderness in females, or enlargement of the breasts in males. Your child may have been exposed to Evamist® transdermal spray .

Do not allow your pets to lick or touch the arm where Evamist® transdermal spray was applied. Small pets may be sensitive to this medicine. Call your pet's veterinarian if your pet starts to have the following symptoms: nipple or breast enlargement, swelling of the vulva, or any signs of illness.

Esclim Side Effects

Women rarely have severe side effects from taking estrogens to replace estrogen. Discuss these possible effects with your doctor:

The prolonged use of estrogens has been reported to increase the risk of endometrial cancer (cancer of the lining of the uterus) in women after menopause. This risk seems to increase as the dose and the length of use increase. When estrogens are used in low doses for less than 1 year, there is less risk. The risk is also reduced if a progestin (another female hormone) is added to, or replaces part of, your estrogen dose. If the uterus has been removed by surgery (total hysterectomy), there is no risk of endometrial cancer.

Although the incidence is low, the use of estrogens may increase you chance of getting cancer of the breast. Breast cancer has been reported in men taking estrogens.

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

The following side effects may be caused by blood clots, which could lead to stroke, heart attack, or death. These side effects occur rarely, and, when they do occur, they occur in men treated for cancer using high doses of estrogens.

Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

More common

Breast pain (in females and males)

fast heartbeat

fever

hives

hoarseness

increased breast size (in females and males)

irritation of the skin

itching of the skin

joint pain, stiffness, or swelling

rash

redness of the skin

shortness of breath

swelling of the eyelids, face, lips, hands, or feet

swelling of the feet and lower legs

tightness in the chest

troubled breathing or swallowing

weight gain (rapid)

wheezing

Less common or rare

Changes in vaginal bleeding (spotting, breakthrough bleeding, prolonged or heavier bleeding, or complete stoppage of bleeding)

chest pain

chills

cough

heavy non-menstrual vaginal bleeding

lumps in, or discharge from, breast (in females and males)

pains in the stomach, side, or abdomen

yellow eyes or skin

Rare - for males being treated for breast or prostate cancer only

Headache (sudden or severe)

loss of coordination (sudden)

loss of vision or change of vision (sudden)

pains in the chest, groin, or leg, especially in the calf of leg

shortness of breath (sudden and unexplained)

slurring of speech (sudden)

weakness or numbness in the arm or leg

Incidence not known

Abdominal or stomach bloating

abdominal or stomach cramps

acid or sour stomach

anxiety

backache

belching

blindness

blistering, peeling, or loosening of the skin

blue-yellow color blindness

blurred vision

change in vaginal discharge

changes in skin color

changes in vision

chest discomfort

clay-colored stools

clear or bloody discharge from nipple

confusion

constipation

convulsions

dark urine

decrease in the amount of urine

decreased vision

depression

diarrhea

difficulty with breathing

difficulty with speaking

dimpling of the breast skin

dizziness

double vision

dry mouth

eye pain

fainting

fluid-filled skin blisters

full feeling in upper abdomen or stomach

full or bloated feeling or pressure in the stomach

headache

heartburn

inability to move the arms, legs, or facial muscles

inability to speak

incoherent speech

increased urination

indigestion

inverted nipple

irregular heartbeats

light-colored stools

lightheadedness

loss of appetite

loss of bladder control

lump under the arm

metallic taste

migraine headache

mood or mental changes

muscle cramps in the hands, arms, feet, legs, or face

muscle pain

muscle spasm or jerking of all extremities

muscle weakness

nausea

noisy breathing

numbness or tingling of the hands, feet, or face

pain in the ankles or knees

pain or discomfort in the arms, jaw, back or neck

pain or feeling of pressure in the pelvis

pain, tenderness, swelling of the foot or leg

painful or tender cysts in the breasts

painful, red lumps under the skin, mostly on the legs

pains in the chest, groin, or legs, especially calves of the legs

partial or complete loss of vision in the eye

pelvic pain

persistent crusting or scaling of nipple

pinpoint red or purple spots on the skin

prominent superficial veins over affected area

red, irritated eyes

redness or swelling of the breast

sensitivity to the sun

severe headaches of sudden onset

skin thinness

skin warmth

slow speech

sore on the skin of the breast that does not heal

sore throat

sores, ulcers, or white spots in the mouth or on the lips

stomach discomfort, upset, or pain

sudden loss of consciousness

sudden loss of coordination

sudden onset of shortness of breath for no apparent reason

sudden onset of slurred speech

sudden vision changes

swelling of the abdominal or stomach area

swelling of the fingers or hands

thirst

tremor

unpleasant breath odor

unusual tiredness or weakness

vomiting

vomiting of blood

weight loss

Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

More common

Abnormal growth filled with fluid or semisolid material

accidental injury

bladder pain

bloated full feeling

bloody or cloudy urine

body aches or pain

coating or white patches on tongue

congestion

cough producing mucus

decrease in amount of urine

difficult, burning, or painful urination

discouragement

dryness of the throat

ear congestion or pain

excess air or gas in the stomach or intestines

fear

feeling of warmth

feeling sad or empty

frequent urge to urinate

general feeling of discomfort or illness

headache, severe and throbbing

increased clear or white vaginal discharge

irritability

itching of the vaginal, rectal or genital areas

lack of appetite

lack or loss of strength

loss of interest or pleasure

mild dizziness

neck pain

nervousness

pain

pain during sexual intercourse

painful or difficult urination

pain or tenderness around the eyes and cheekbones

passing gas

redness of the face, neck, arms, and occasionally, upper chest

runny nose

skin irritation or redness where skin patch was worn

shivering

sleeplessness

sneezing

sore mouth or tongue

stuffy nose

sudden sweating

tender, swollen glands in the neck

thick, white vaginal discharge with no odor or with a mild odor

tiredness

trouble concentrating

trouble sleeping

unable to sleep

voice changes

Less common

Blemishes on the skin

burning, crawling, itching, numbness, prickling, "pins and needles", or tingling feelings

burning or stinging of the skin

diarrhea (mild)

difficulty with moving

dizziness (mild)

increased hair growth, especially on the face

lower abdominal or stomach pain or pressure

mood or mental changes

muscle stiffness

painful cold sores or blisters on the lips, nose, eyes, or genitals

pimples

pounding in the ears

problems in wearing contact lenses

slow heartbeat

tooth or gum pain

unusual decrease in sexual desire (in males)

unusual increase in sexual desire (in females)

white or brownish vaginal discharge

Incidence not known

Abnormal turning out of cervix

changes in appetite

dull ache or feeling of pressure or heaviness in the legs

flushed, dry skin

fruit-like breath odor

increased hunger

irritability

large amount of triglyceride in the blood

leg cramps

patchy brown or dark brown discoloration of the skin

poor insight and judgment

problems with memory or speech

trouble recognizing objects

trouble thinking and planning

trouble walking

twitching, uncontrolled movements of the tongue, lips, face, arms, or legs

unexpected or excess milk flow from the breasts

Also, many women who are taking estrogens with a progestin (another female hormone) will start having monthly vaginal bleeding, similar to menstrual periods, again. This effect will continue for as long as the medicine is taken. However, monthly bleeding will not occur in women who have had the uterus removed by surgery (total hysterectomy).

This medicine may cause loss or thinning of the scalp hair in some people.

Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to the FDA at 1-800-FDA-1088.

The information contained in the Truven Health Micromedex products as delivered by Drugs. com is intended as an educational aid only. It is not intended as medical advice for individual conditions or treatment. It is not a substitute for a medical exam, nor does it replace the need for services provided by medical professionals. Talk to your doctor, nurse or pharmacist before taking any prescription or over the counter drugs (including any herbal medicines or supplements) or following any treatment or regimen. Only your doctor, nurse, or pharmacist can provide you with advice on what is safe and effective for you.

The use of the Truven Health products is at your sole risk. These products are provided "AS IS" and "as available" for use, without warranties of any kind, either express or implied. Truven Health and Drugs. com make no representation or warranty as to the accuracy, reliability, timeliness, usefulness or completeness of any of the information contained in the products. Additionally, TRUVEN HEALTH MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTIES AS TO THE OPINIONS OR OTHER SERVICE OR DATA YOU MAY ACCESS, DOWNLOAD OR USE AS A RESULT OF USE OF THE THOMSON REUTERS HEALTHCARE PRODUCTS. ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE ARE HEREBY EXCLUDED. Truven Health does not assume any responsibility or risk for your use of the Truven Health products.

Copyright 2016 Truven Health Analytics, Inc. All Rights Reserved.

Haridol-d, haridol-d

Haldol is used for treating schizophrenia. It is also used to control symptoms associated with Tourette disorder. It also may be used for other conditions as determined by your doctor.

Use Haldol as directed by your doctor. Check the label on the medicine for exact dosing instructions. Haldol is usually given as an injection at your doctor's office, hospital, or clinic. If you will be using Haldol at home, a health care provider will teach you how to use it. Be sure you understand how to use Haldol. Follow the procedures you are taught when you use a dose. Contact your health care provider if you have any questions. Do not use Haldol if it contains particles, is cloudy or discolored, or if the vial is cracked or damaged. Keep this product, as well as syringes and needles, out of the reach of children and pets. Do not reuse needles, syringes, or other materials. Ask your health care provider how to dispose of these materials after use. Follow all local rules for disposal.

Drug Class and Mechanism

Haldol is an antipsychotic agent. Exactly how it works is not known, but it may work by blocking certain chemicals in the brain.

If you miss a dose of Haldol, take it as soon as possible. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not take 2 doses at once.

Store Haldol at room temperature, between 68 and 77 degrees F (20 and 25 degrees C). Store away from heat, moisture, and light. Keep Haldol out of the reach of children and away from pets.

Do not use Haldol if: you are allergic to any ingredient in Haldol; you are in a coma, have Parkinson disease, or have severe central nervous system depression; you are taking dofetilide, an H1 antagonist (e. g. astemizole, terfenadine), or sodium oxybate (GHB). Contact your doctor or health care provider right away if any of these apply to you.

Some medical conditions may interact with Haldol. Tell your doctor or pharmacist if you have any medical conditions, especially if any of the following apply to you: if you are pregnant, planning to become pregnant, or are breast-feeding if you are taking any prescription or nonprescription medicine, herbal preparation, or dietary supplement if you have allergies to medicines, foods, or other substances if you have the blood disease porphyria, electrolyte problems (eg, low blood magnesium, low blood potassium), or a history of dementia, Alzheimer disease, seizures, or thyroid problems if you have heart problems or irregular heartbeat (eg, QT prolongation), or if a member of your family has a history of these conditions

Some MEDICINES MAY INTERACT with Haldol. Tell your health care provider if you are taking any other medicines, especially any of the following: Cisapride, dofetilide, H1 antagonists (eg, astemizole, terfenadine), macrolides or ketolides (eg, erythromycin, telithromycin), phenothiazines (eg, thioridazine), or pimozide because the risk of serious heart-related side effects may be increased Lithium because the risk of unexpected toxic effects, including weakness, severe tiredness, confusion, or unusual muscle movements, may be increased Rifampin because it may decrease Haldol 's effectiveness. Carbamazepine because side effects of Haldol may be increased or the effectiveness of Haldol may be decreased Anticoagulants (eg, warfarin) or sodium oxybate (GHB) because their actions and the risk of their side effects may be increased by Haldol

Possible Side Effects

Check with your doctor if any of these most common side effects persist or become bothersome: blurred vision; constipation; diarrhea; dizziness; drowsiness; dry mouth; headache; loss of appetite; nausea; stomach upset; trouble sleeping. Seek medical attention right away if any of these severe side effects occur:

severe allergic reactions (rash; hives; itching; difficulty breathing; tightness in the chest; swelling of the mouth, face, lips, or tongue); confusion; decreased urination; difficulty speaking or swallowing; drooling; excessive or unusual sweating; fainting; fast or irregular heartbeat; fever; hallucinations; mental or mood changes (e. g. abnormal thinking, agitation, anxiety, depression); prolonged, painful erection; rigid or stiff muscles; seizures; severe or persistent dizziness, headache, or vomiting; shuffling walk; uncontrolled muscle movements (e. g. of the arms, legs, tongue, jaw, cheeks; twitching; tremors); vision problems or changes; yellowing of skin or eyes.

Haldol is to be used only by the patient for whom it is prescribed. Do not share it with other people. If your symptoms do not improve or if they become worse, check with your doctor.

Haldol is used for treating schizophrenia. It is also used to control symptoms associated with Tourette disorder. It also may be used for other conditions as determined by your doctor.

Use Haldol as directed by your doctor. Check the label on the medicine for exact dosing instructions. Haldol is usually given as an injection at your doctor's office, hospital, or clinic. If you will be using Haldol at home, a health care provider will teach you how to use it. Be sure you understand how to use Haldol. Follow the procedures you are taught when you use a dose. Contact your health care provider if you have any questions. Do not use Haldol if it contains particles, is cloudy or discolored, or if the vial is cracked or damaged. Keep this product, as well as syringes and needles, out of the reach of children and pets. Do not reuse needles, syringes, or other materials. Ask your health care provider how to dispose of these materials after use. Follow all local rules for disposal.

Drug Class and Mechanism

Haldol is an antipsychotic agent. Exactly how it works is not known, but it may work by blocking certain chemicals in the brain.

If you miss a dose of Haldol, take it as soon as possible. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not take 2 doses at once.

Store Haldol at room temperature, between 68 and 77 degrees F (20 and 25 degrees C). Store away from heat, moisture, and light. Keep Haldol out of the reach of children and away from pets.

Do not use Haldol if: you are allergic to any ingredient in Haldol; you are in a coma, have Parkinson disease, or have severe central nervous system depression; you are taking dofetilide, an H1 antagonist (e. g. astemizole, terfenadine), or sodium oxybate (GHB). Contact your doctor or health care provider right away if any of these apply to you.

Some medical conditions may interact with Haldol. Tell your doctor or pharmacist if you have any medical conditions, especially if any of the following apply to you: if you are pregnant, planning to become pregnant, or are breast-feeding if you are taking any prescription or nonprescription medicine, herbal preparation, or dietary supplement if you have allergies to medicines, foods, or other substances if you have the blood disease porphyria, electrolyte problems (eg, low blood magnesium, low blood potassium), or a history of dementia, Alzheimer disease, seizures, or thyroid problems if you have heart problems or irregular heartbeat (eg, QT prolongation), or if a member of your family has a history of these conditions

Some MEDICINES MAY INTERACT with Haldol. Tell your health care provider if you are taking any other medicines, especially any of the following: Cisapride, dofetilide, H1 antagonists (eg, astemizole, terfenadine), macrolides or ketolides (eg, erythromycin, telithromycin), phenothiazines (eg, thioridazine), or pimozide because the risk of serious heart-related side effects may be increased Lithium because the risk of unexpected toxic effects, including weakness, severe tiredness, confusion, or unusual muscle movements, may be increased Rifampin because it may decrease Haldol 's effectiveness. Carbamazepine because side effects of Haldol may be increased or the effectiveness of Haldol may be decreased Anticoagulants (eg, warfarin) or sodium oxybate (GHB) because their actions and the risk of their side effects may be increased by Haldol

Possible Side Effects

Check with your doctor if any of these most common side effects persist or become bothersome: blurred vision; constipation; diarrhea; dizziness; drowsiness; dry mouth; headache; loss of appetite; nausea; stomach upset; trouble sleeping. Seek medical attention right away if any of these severe side effects occur:

severe allergic reactions (rash; hives; itching; difficulty breathing; tightness in the chest; swelling of the mouth, face, lips, or tongue); confusion; decreased urination; difficulty speaking or swallowing; drooling; excessive or unusual sweating; fainting; fast or irregular heartbeat; fever; hallucinations; mental or mood changes (e. g. abnormal thinking, agitation, anxiety, depression); prolonged, painful erection; rigid or stiff muscles; seizures; severe or persistent dizziness, headache, or vomiting; shuffling walk; uncontrolled muscle movements (e. g. of the arms, legs, tongue, jaw, cheeks; twitching; tremors); vision problems or changes; yellowing of skin or eyes.

Haldol is to be used only by the patient for whom it is prescribed. Do not share it with other people. If your symptoms do not improve or if they become worse, check with your doctor.

Haldol is used for treating schizophrenia. It is also used to control symptoms associated with Tourette disorder. It also may be used for other conditions as determined by your doctor.

Use Haldol as directed by your doctor. Check the label on the medicine for exact dosing instructions. Haldol is usually given as an injection at your doctor's office, hospital, or clinic. If you will be using Haldol at home, a health care provider will teach you how to use it. Be sure you understand how to use Haldol. Follow the procedures you are taught when you use a dose. Contact your health care provider if you have any questions. Do not use Haldol if it contains particles, is cloudy or discolored, or if the vial is cracked or damaged. Keep this product, as well as syringes and needles, out of the reach of children and pets. Do not reuse needles, syringes, or other materials. Ask your health care provider how to dispose of these materials after use. Follow all local rules for disposal.

Drug Class and Mechanism

Haldol is an antipsychotic agent. Exactly how it works is not known, but it may work by blocking certain chemicals in the brain.

If you miss a dose of Haldol, take it as soon as possible. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not take 2 doses at once.

Store Haldol at room temperature, between 68 and 77 degrees F (20 and 25 degrees C). Store away from heat, moisture, and light. Keep Haldol out of the reach of children and away from pets.

Do not use Haldol if: you are allergic to any ingredient in Haldol; you are in a coma, have Parkinson disease, or have severe central nervous system depression; you are taking dofetilide, an H1 antagonist (e. g. astemizole, terfenadine), or sodium oxybate (GHB). Contact your doctor or health care provider right away if any of these apply to you.

Some medical conditions may interact with Haldol. Tell your doctor or pharmacist if you have any medical conditions, especially if any of the following apply to you: if you are pregnant, planning to become pregnant, or are breast-feeding if you are taking any prescription or nonprescription medicine, herbal preparation, or dietary supplement if you have allergies to medicines, foods, or other substances if you have the blood disease porphyria, electrolyte problems (eg, low blood magnesium, low blood potassium), or a history of dementia, Alzheimer disease, seizures, or thyroid problems if you have heart problems or irregular heartbeat (eg, QT prolongation), or if a member of your family has a history of these conditions

Some MEDICINES MAY INTERACT with Haldol. Tell your health care provider if you are taking any other medicines, especially any of the following: Cisapride, dofetilide, H1 antagonists (eg, astemizole, terfenadine), macrolides or ketolides (eg, erythromycin, telithromycin), phenothiazines (eg, thioridazine), or pimozide because the risk of serious heart-related side effects may be increased Lithium because the risk of unexpected toxic effects, including weakness, severe tiredness, confusion, or unusual muscle movements, may be increased Rifampin because it may decrease Haldol 's effectiveness. Carbamazepine because side effects of Haldol may be increased or the effectiveness of Haldol may be decreased Anticoagulants (eg, warfarin) or sodium oxybate (GHB) because their actions and the risk of their side effects may be increased by Haldol

Possible Side Effects

Check with your doctor if any of these most common side effects persist or become bothersome: blurred vision; constipation; diarrhea; dizziness; drowsiness; dry mouth; headache; loss of appetite; nausea; stomach upset; trouble sleeping. Seek medical attention right away if any of these severe side effects occur:

severe allergic reactions (rash; hives; itching; difficulty breathing; tightness in the chest; swelling of the mouth, face, lips, or tongue); confusion; decreased urination; difficulty speaking or swallowing; drooling; excessive or unusual sweating; fainting; fast or irregular heartbeat; fever; hallucinations; mental or mood changes (e. g. abnormal thinking, agitation, anxiety, depression); prolonged, painful erection; rigid or stiff muscles; seizures; severe or persistent dizziness, headache, or vomiting; shuffling walk; uncontrolled muscle movements (e. g. of the arms, legs, tongue, jaw, cheeks; twitching; tremors); vision problems or changes; yellowing of skin or eyes.

Haldol is to be used only by the patient for whom it is prescribed. Do not share it with other people. If your symptoms do not improve or if they become worse, check with your doctor.

Clarithromycin 250mg and 500mg film-coated tablets - summary of product characteristics (spc), claxi

Hypoglycaemia has been observed especially after concomitant administration with antidiabetic medicinal products and insulin.

There have been post-marketing reports of colchicine toxicity with concomitant use of clarithromycin and colchicine, especially in the elderly, some of which occurred in patients with renal insufficiency. Deaths have been reported in some such patients (see section 4.4 and 4.5).

After taking this product, some cases of granulocytopenia have occurred.; These symptoms disappear after stopping the treatment (see section 4.4).

Reporting of suspected adverse reactions

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the Yellow Card Scheme at: www. mhra. gov. uk/yellowcard.

Symptoms of intoxification:

Reports indicate that the ingestion of large amounts of clarithromycin can be expected to produce gastro-intestinal symptoms. Symptoms of overdose may largely correspond to the profile of adverse reactions. One patient who had a history of bipolar disorder ingested 8 grams of clarithromycin and showed altered mental status, paranoid behaviour, hypokaliaemia and hypoxaemia.

Therapy of intoxification:

There is no specific antidote on overdose. Serum levels of clarithromycin cannot be reduced by haemodialysis or peritoneal dialysis.

Adverse reactions accompanying over dosage should be treated by gastric lavage and supportive measures. Severe acute allergic reactions may be seen very rarely, e. g. anaphylactic shock. At the first signs of hypersensitivity reactions therapy with clarithromycin must be discontinued and the required measures should be initiated immediately.

5. Pharmacological properties

5.1 Pharmacodynamic properties

Pharamacotherapeutic group: Macrolides

ATC Code: J01FA09

Clarithromycin, a semi-synthetic derivative of erythromycin, exerts its antibacterial action by binding to the 50s ribosomal sub-unit of susceptible bacteria and suppresses protein synthesis. It is highly potent against a wide variety of aerobic and anaerobic gram-positive and gram-negative organisms. The minimum inhibitory concentrations (MICs) of clarithromycin are generally two-fold lower than the MICs of erythromycin.

The 14-hydroxy metabolite of clarithromycin also has antimicrobial activity. The MICs of this metabolite are equal or two-fold higher than the MICs of the parent compound, except for H. influenzae where the 14-hydroxy metabolite is two-fold more active than the parent compound.

Clarithromycin is extensively distributed in body tissues and fluids. Because of high tissue penetration, intracellular concentrations are higher than serum concentrations.

The most important pharmacodynamic parameters for predicting macrolide activity are not conclusively established. The time above MIC (T/MIC) may correlate best with efficacy for clarithromycin, however since clarithromycin concentrations achieved in respiratory tissues and epithelial lining fluids exceed those in plasma, using parameters based on plasma concentrations may fail to predict accurately the response for respiratory tract infections.

Mechanism of Resistance:

Resistance mechanisms against macrolide antibiotics include alteration of the target site of the antibiotic or are based on the modification and/or active efflux of the antibiotic.

Resistance development can be mediated via chromosomes or plasmids, be induced to exist constitutively. Macrolide-resistant bacteria generate enzymes which lead to methylation of residual adenine at ribosomal RNA and consequently to inhibition of the antibiotic binding to the ribosome. Macrolide-resistant organisms are generally cross-resistant to lincosamides and streptogramine B based on methylation of the ribosomal binding site. Clarithromycin ranks among the strong inducers of this enzyme as well. Furthermore, macrolides have a bacteriostatic action by inhibiting the peptidyl transferase of ribosomes.

A complete cross-resistance exists among clarithromycin, erythromycin and azithromycin. Methicillin-resistant staphyllococci and penicillin-resistant Streptococcus pneumonia are resistant to macrolides such as clarithromycin.

The following breakpoints for clarithromycin, separating susceptible organisms from resistant organisms, have been established by the European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 2010 -04-27 (v 1.1)

A. Non-species related breakpoints have been determined mainly on the basis of PK/PD data and are independent of MIC distributions of specific species. They are for use only for species not mentioned in the table or footnotes However, pharmacodynamic data for calculation of macrolide, lincosamines and streptogramins non-species related breakpoints are not robust, hence IE.

B. Erythromycin can be used to determine the susceptibility of the listed bacteria to the other macrolides (azithromycin, clarithromycin and roxithromycin

C. Clarithromycin is used for the eradication of H. pylori (MIC ≤0.25 mg/L for wild type isolates).

D. The correlation between H. influenzae macrolide MICs and clinical outcome is weak. Therefore, breakpoints for macrolides and related antibiotics were set to categorise wild type H. influenzae as intermediate.

Clarithromycin is used for the eradication of H. pylori ; minimum inhibitory concentration (MIC) ≤ 0.25 μg/ml which has been established as the susceptible breakpoint by the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).

The prevalence of acquired resistance rates may vary geographically and with time for selected species and local information on resistance is desirable, particularly when treating severe infections. As necessary, expert advice should be sought when the local prevalence of resistance is such that the utility of an agent in at least some types of infections is questionable.

The prevalence of acquired resistance may vary geographically and with time for selected species and local information on resistance is desirable, particularly when treating severe infections. As necessary, expert advice should be sought when the local prevalance of resistance is such that the utility of the agent in atleast some types of infections is questionable.

Commonly susceptible species

# ≥ 10% resistance in at least one country of the European Union

* Species against efficacy has been demonstrated in clinical investigations (if susceptible)

+ Indicates species for which a high rate of resistance (i. e. greater than 50%) have been observed in one or more area/country/region(s) of the EU

§ Breakpoints for macrolides and related antibiotics were set to categorise wild type H. influenzae as intermediate

Susceptibility and resistance of Streptococcus pneumoniae and Streptococcus spp. to clarithromycin can be predicted by testing erythromycin.

Most available clinical experience from controlled randomised clinical trials indicate that clarithromycin 500 mg twice daily in combination with another antibiotic e. g. amoxicillin or metronidazole and e. g. omeprazole (given at approved levels) for 7 days achieve > 80% H. pylori eradication rate in patients with gastro-duodenal ulcers. As expected, significantly lower eradication rates were observed in patients with baseline metronidazole-resistant H. pylori isolates. Hence, local information on the prevalence of resistance and local therapeutic guidelines should be taken into account in the choice of an appropriate combination regimen for H. pylori eradication therapy. Furthermore, in patients with persistent infection, potential development of secondary resistance (in patients with primary susceptible strains) to an antimicrobial agent should be taken into the considerations for a new retreatment regimen.

5.2 Pharmacokinetic properties

Clarithromycin is rapidly and well absorbed from the gastrointestinal tract – primarily in the jejunum – but undergoes extensive first-pass metabolism after oral administration. The absolute bioavailability of a 250-mg clarithromycin tablet is approximately 50%. Food slightly delays the absorption but does not affect the extent of bioavailability. Therefore, clarithromycin tablets may be given without regard to food. Due to its chemical structure (6-O-Methylerythromycin) clarithromycin is quite resistant to degradation by stomach acid. Peak plasma levels of 1 – 2 µg/ml clarithromycin were observed in adults after oral administration of 250 mg twice daily. After administration of 500 mg clarithromycin twice daily the peak plasma level was 2.8 µg/ml.

After administration of 250 mg clarithromycin twice daily the microbiologically active 14-hydroxy metabolite attains peak plasma concentrations of 0.6 µg/ml. Steady state is attained within 2 days of dosing.

Clarithromycin penetrates well into different compartments, with an estimated volume of distribution of 200-400 L. Clarithromycin provides concentrations in some tissues that are several times higher than the circulating level of the active substance. Increased levels have been found in both tonsils and lung tissue. Clarithromycin also penetrates the gastric mucus.

Clarithromycin is approximately 70% bound to plasma proteins at therapeutic levels.

Biotransformation and elimination :

Clarithromycin is rapidly and extensively metabolised in the liver. Metabolism is in the liver involving the P450 cytochrome system. Three metabolites are described: N-demethyl clarithromycin, decladinosyl clarithromycin and 14-hydroxy clarithromycin.

The pharmacokinetics of clarithromycin is non-linear due to saturation of hepatic metabolism at high doses. Elimination half-life increased from 2-4 hours following administration of 250 mg clarithromycin twice daily to 5 hours following administration of 500 mg clarithromycin twice daily. The half-life of the active 14-hydroxy metabolite ranges between 5 to 6 hours following administration of 250 mg clarithromycin twice daily.

Approximately 20 -40% of clarithromycin is excreted as the unchanged active substance in the urine. This proportion is increased when the dose is increased. An additional 10% to 15% is excreted in the urine as 14-hydroxy metabolite. The rest is excreted in the faeces. Renal insufficiency increases clarithromycin levels in plasma, if the dose is not decreased.

Total plasma clearance has been estimated to approximately 700 ml/min (11.7 ml/s), with a renal clearance of approximately 170 ml/min (2.8 ml/s).

Renal impairment: Reduced renal insufficiency function results in increased plasma levels of clarithromycin and the active metabolite levels in plasma.

5.3 Preclinical safety data

In 4-week-studies in animals, toxicity of clarithromycin was found to be related to the dose and to the duration of the treatment. In all species, the first signs of toxicity were observed in the liver, in which lesions were seen within 14 days in dogs and monkeys. The levels of systemic exposure at which this toxicity occurred are not known in detail, but toxic doses (300 mg/kg/day) were clearly higher than the therapeutic doses recommended for humans. Other tissues affected included the stomach, thymus and other lymphoid tissues as well as the kidneys. At near therapeutic doses conjunctival injection and lacrimation occurred only in dogs. At a dose of 400mg/kg/day some dogs and monkeys developed corneal opacities and/or oedema.

In vitro and in vivo studies showed that clarithromycin did not have genotoxic potential.

Studies on reproduction toxicity showed that administration of clarithromycin at doses 2x the clinical dose in rabbit (iv) and 10x the clinical dose in monkey (po) resulted in an increased incidence of spontaneous abortions. These doses were related to maternal toxicity. No embryotoxicity or teratogenicity was generally noted in rat studies. However, cardiovascular malformations were observed in two studies in rats treated with doses of 150 mg/kg/d. In mice at doses 70x the clinical dose, cleft palate occurred at varying incidences (3-30%).

Fertility and reproduction studies have shown that daily doses of 150 to 160mg/kg/day to male and female rats caused no adverse effects on the estrous cycle, fertility, parturition, or number and viability of offspring. Plasma levels in rats at 150mg/kg/day were 2-fold higher than that observed in humans.

Clarithromycin has been found in the milk of lactating animals.

In 3-day old mice and rats, the LD 50 values were approximately half those in adult animals. Juvenile animals presented similar toxicity profiles to mature animals although enhanced nephrotoxicity in neonatal rats has been reported in some studies. Slight reductions in erythrocytes, platelets and leukocytes have also been found in juvenile animals.

Clarithromycin has not been tested for carcinogenicity.

6. Pharmaceutical particulars

6.1 List of excipients

Interbion, interbion

Mission

The Foundation aims to:

Promote the renaissance of medicine

Over thirty-five years of studies conducted by Prof. Walter Pierpaoli, founder of Interbion, show that it is possible to prevent and treat serious illnesses through the use of molecules already present in nature (even if produced synthetically). This way you can reduce the use of artificial molecules and pharmaceutical drugs, avoiding their well-known side effects.

Restoring medical means then get to an extreme simplification of the means to protect health .

In the case of aging, for example, because it represents a "biological program" well-defined, tied to the gene pool of the species and the maintenance and progressive decay of hormonal cycles, it becomes possible to interpret and re-program the freeing of the disease until the end of life. To do that you can take those same rules that nature itself has developed in the course of its development, including through transplantation of organs, tissues and cells.

Make avaiable natural molecoles

These are molecules that can boost the immune system. Their structure is already present in nature, even if the implementation is done through a synthesis process. The research led by Prof. Pierpaoli have already led to the development of different formulations, unique in its kind, involving a mix of substances particularly suitable - among other things - to combat aging. Other molecules and formulations, thanks to the efforts of the Foundation and the company Interbion Walter Pierpaoli Sagl, are currently being studied. Particularly noteworthy is the research on the immune system, whose deficits are derived from various diseases. The research of Prof. Walter Pierpaoli has identified molecules carriers of our genetic identity and revealed the inhibitory mechanism that regulates the life of the human body and its immune tolerance.

Promote medical research

In particular in the fields of neuroendocrinology, immunology, with particular attention at anti-aging and neurodegenerative diseases. With this in mind, the Foundation acquires significant holdings in prestigious international pharmaceutical laboratories, in order to allow Prof. Pierpaoli to complete a study conducted over 35 years in the field of anti-aging, transplantation, diabetes etc.

Among other things, to achieve its aims, the Foundation

• Organizes conferences, congresses, conferences, presentations and events also in the medical/scientific. Point in this direction, for example, the Conferences of Stromboli. They are international conferences, which bring together leading international experts and the most prestigious researchers in the world in anti-aging and related. • Establishing courses and training schools and further education in the subjects being researched • It supports activities designed to make available and distribute certain formulations of natural molecules.

Prof. Walter Pierpaoli

Who is Prof. Walter Pierpaoli

Prof. Walter Pierpaoli was born in 1934 in Milan. He graduated with honors in Medicine and Surgery in 1960. After a major in Cardiology and a period as Assistant Hospital and practical activity (Medical Office), taught as an Assistant at the Institute of General Pathology, University of Milan, conducting research in biophysics (photodynamic effect) and taking advantage of a scholarship of the Atomic Energy Commission of the United States.

In 1963 he joined the National Research Council (CNR) as a researcher in agreement, and then, until 1969, as Director of Laboratory of the Center for the Study of Cellular Pathology. In 1966 he joined as a visiting scientist at the Institute of Medical Research Davos-Platz, Switzerland. Also in 1969 he received the University teaching qualification in Immunology (corresponding to PhD or Ph. D. in other countries).

Given the resignation from the CNR in 1969 for environmental incompatibility, he remained at the Institute of Davos until the end of 1976, for a total of ten years, devoting himself to intensively research the psycho-neuro-endocrine-immunology, (PNEI) supplementary medical science that he founded with others researchers and now also called neuro-immunomodulation (NIM).

From 1977 to 1980 he worked with his independent group at the Institute of Anatomy at the University of Zurich. Subsequently, using a ten-year collaboration with the Institute Choay Paris, Zurich has established an Institute of Biomedical Research and a Foundation for Integrative Basic Biomedical Research (now INTERBION FOUNDATION) in the canton of Ticino, Switzerland, of which he is president. He conducted his research from 1988 to 2008, relying on the laboratories of the Institute for reconstituted Jean Choay Neuroimmunomodulation to Quartino-Magadino (1988-1993) and from 1997 to 2008 in Riva San Vitale, Switzerland.

Prof. Pierpaoli organizes the very well known Stromboli Conference on Cancer and Ageing which took place in 1987, 1990, 1993, 2005 and 2010. The volumes on the Conferences of Stromboli, published by the New York Academy of Sciences, were the most sold in the history of more glorious and ancient scientific society of the United States.

Prof. Pierpaoli promoted first by many years the medical interdisciplinary now called "Neuroimmunomodulation", to which now devote thousands of researchers. He devised, based on his original research, interventions against diseases of aging and is conducting for many years in Seattle, in the United States, with a group of researchers at the well-known Fred Hutchinson Cancer Research Center, research started in 1978 and based on a new method of transplants that can modify the immune system and prevent the organ rejection. This project, protected by worldwide patents, is in a very advanced stage of development and will provide the first clinical internships widespread pathologies, including diabetes and cancer.

Prof. Pierpaoli has published over 140 scientific papers experimental, published in the best scientific journals such as Nature, (7 items), the Journal of the National Cancer Institute - USA, Proceedings of the National Academy of Sciences - USA and many others.

Prof. Pierpaoli's The Key Of Life - The Reversal Of Aging With Melatonin (Morlacchi Editor)

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 ]